Från oss alla till er alla

I samband med coronautbrottet våren 2020 skapade barn och unga dikter och illustrationer som skildrar deras tankar om coronapandemin och föreställningar om världen efter krisen. Samskapandet mynnade ut i e-poesiantologin Imagine Better days will come som finns att ladda ner helt gratis. Föräldrar, pedagoger, lärare och andra vuxna som möter barn och unga: läs, reflektera och samtala tillsammans med barn och unga om deras tankar kring coronaviruset och det som händer i samhället.

Ladda ner e-poesiantologin här: Imagine – Better days will come

Med önskan om en god jul!

Uppdaterad 25/12

“Det kommer bli bra” ger hopp!

“Det kommer bli bra” släpptes när coronapandemin spreds över världen. Även om den inte specifikt handlar om corona så gav den unga hopp i en svår och oviss tid och inspirerade dem att skapa poesi i svenskundervisningen (gymnasiet) och illustrera i bildundervisningen (grundskolan).

Låten handlar om att “förstå sig själv, vara sig själv och hitta sin plats i världen – den beskriver hur oviktig man kan känna sig men påminner en om hur viktig var och en av oss ändå är”, förmedlar Laleh.

Intervju med LalehLaleh: “Det kommer bli bra, ger mig hopp

Laleh framför låten med Alva, Norah och en barnkör.