Förintelsens minnesdag – Barnperspektivet

Skolan har en mycket viktig roll i hur morgondagen kommer att se ut. Alla barn kommer inte ur miljöer som har en självklar moralkompass som barnen ärver. Dessa barn har en möjlighet att möta en annan värld i skolan, att träffa lärare som kan väcka frågor barnen inte ens kunde tänka på att de fanns.

Citat hämtat ur lärarhandledningen till boken “Frågor jag fått om Förintelsen” av Hédi Fried. (Utgiven av Forum för levande historia).

Poesiundervining i gymnasiet

I gymnasiet i Trelleborg fortsätter vi att utforska poesi som har skapats i olika tider och kulturer. Med utgångspunkt i det lästa gör vi kopplingar till elevernas erfarenheter, till andra texter och till det omgivande samhället. Vi läser gemensamt veckans dikt, reflekterar, samtalar, lyssnar, hjälps åt att lyfta fram olika perspektiv och stannar kvar i de öppna utforskande frågorna som hjälper eleverna att sätta ord på sina tankar och känslor. Poeten och lärarutbildaren Georgia Heard, som har lång erfarenhet av att arbeta med poesi tillsammans med barn och unga, förespråkar just att göra poesin till en naturlig del av skolans innehåll genom att föra in exempelvis dagens dikt/veckans dikt i undervisningen oavsett ämne. Vi samlar dikterna vi läser, (både elevernas och lärarens val av dikter) och olika tankar och åsikter i Padlet (digital samarbetsyta). På så vi kan alla få tillgång till, utforska och ge röst kring poesin vi läser. Tidigare veckor har vi lyssnat till Amanda Gormans dikt “The hill we climb” och Maya Angelous dikt “Still I Rise”.

Poesiundervisning i grundskolan

I dag samtalar vi om Förintelsens minnesdag, kopplar vårt samtal till berättelsen “Två av allt” av Rose Lagercrantz med illustrationer av Rebecka Lagercrantz och läser dikter som barnen i årskurs 2 i Mullsjö har skapat med utgångspunkt i berättelsen. Boken handlar om en stark vänskap som övervinner allt och om det svåra som aldrig får glömmas, Förintelsen. Den inspirerande undervisningen som barnen i åk 2 är medskapare i är designad av lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten. I undervisningen samskapar de med bokens författare och illustratör samt med tidigare läsambassadör, författare och lärare Anne-Marie Körling. Inom kort släpps lärarhandledningen med inspiration för undervisningen – hur barnen och lärarna i åk 2 i Mullsjö högläste, samtalade och skrev dikter i undervisningen och hur de kopplade skapandet till det globala projektet Sustainable Poetry.

Samskapande mellan förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Elever som studerar på barn – och fritidsprogrammet och just nu genomför sin praktik i förskolan ges i dag möjlighet att samtala om Förintelsen, få veta mer om boken “Två av allt” och möjlighet att läsa barnens (åk 2 i Mullsjö) dikter som utgår från bokens innehåll. Tanken är att de så småningom ska få ett kreativt uppdrag i svenska som handlar om att väcka nyfiken för poesi tillsammans med barnen i förskolan. I undervisningen ges de möjlighet att utforska olika berättelser (i samarbete med skolbiblioteket) inom olika teman som kopplas till de globala målen och barnkonventionen, därefter med utgångspunkt i den valda berättelsen läsa högt, samtala och skapa dikter tillsammans med barnen i förskolan. Det kan bli en meningsfull och lärorik APL-uppgift. Förutom boken “Två av allt” så kommer vi bland annat att läsa, lyssna och samtala om “Historien om Bodri” av Hédi Fried och Stina Wirsén. Ta del av lärarhandledningen till boken “Historien om Bodri – Ett lässtöd” skapad av Anne-Marie Körling.

För att uppnå riktig förståelse med djup insikt måste undervisningen rikta sig till hjärtat. Vägen dit är att presentera makrohändelser genom mikrovärlden, utgå ifrån enstaka människoöden för att skildra epoken.

Citat hämtat ur lärarhandledningen till boken “Frågor jag fått om Förintelsen” av Hédi Fried. (Utgiven av Forum för levande historia).
Dikt skapad av elev åk 2 med utgångspunkt i berättelsen “Två av allt” av Rose Lagercrantz. Boken illustrationer är skapade av Rebecka Lagercrantz.

Ta också del av följande:

Lyssna till boksamtalet med Rose Lagercrantz: Två av allt – ett boksamtal med Rose Lagercrantz

Nationell satsning som ska öka kunskaperna i skolan och samhället – Regeringskansliet