Hur kan “treorna” rädda träden och grönområden i våra städer?

Elever som studerar på bygg- och anläggningsprogrammet (åk 1 och 2) på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har undersökt cirkulärt byggande bland annat genom att läsa och granska artiklar, göra intervjuer i närsamhället och skriva reportage. Dessutom har de närmat sig och utforskat 3-30-300 regeln dels genom att läsa artiklar och skriva utredande texter, dels genom att gå stadsvandring med landskapsarkitekt och parkchef Mark Huisman och dels genom att skapa poesi (utifrån Black Out Poetry – metoden) med utgångspunkt i utredande texter.

Elevernas utredande texter om 3-30-300 re-designas genom Black Out Poetry – metoden.

Elever i kursen svenska 2 arbetade med de utredande texterna som sedan lämnades över till elever i kursen svenska 1. De fick i sin tur läsa och undersöka 3- 30-300-regeln samt genom Black Out Poetry – metoden omskapa texterna till poetiska konstverk där betydelsebärande ord och bild samspelar. Under processen riktades fokus mot hur träd, parker och grönområden påverkar hälsa, välbefinnande och hållbar stadsutveckling. Detta ingick i det övergripande tema som vi arbetat med inom Sustainable Poetry under läsåret; “Ömsesidighet – Lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling”. Som inspiration och ytterligare en källa i utredningsarbetet av 3-30-300-regeln fick eleverna (som då läste svenska 2) gå på stadsvandring med Mark Huisman, landskapsarkitekt och parkchef i Trelleborgs kommun.

Stadsvandring i Trelleborg. Mark Huisman står på Stortorget i Trelleborg och berättar för eleverna om betydelsen av 3-30 300-regeln för utvecklandet av hållbara städer.

“Idag har vi varit ute på en promenad. Mark som är expert på 3 30 300 regeln berättar varför det är viktigt med träden och växtligheterna. Det var väldigt bra att vara ute och lära sig.” – Elev

Elevernas kunskapande och kreativa skapande mynnade bland annat ut i ett bidrag till medborgarutställningen “Vision Stortorget och Stadsparken – ungas perspektiv” som under sommaren finns att ta del av i närheten av Stortorget i Trelleborg. I september vandrar utställningen vidare in i Stadsparken och blir en del av innehållet i Hållbarhetsdagen som genomförs i Trelleborg den 20 september.

Det här är ett sätt att ta tillvara på elevernas kunskapande i skolan och integrera det i berättelsen om framtidens Trelleborg. När lärande för hållbar utveckling genomsyrar utbildningen i skolan signalerar vi till eleverna att det här inte är isolerade skolfrågor. Det är frågor som berör oss alla och livet i stort – med ett fokus på samskapandet av en hållbar framtid.

Illustratör: Nikki Schmidt som tolkat elevernas dikter och konstverk.

Genom ett lärande för hållbar utveckling som genomsyrar elevernas kurs i svenska har eleverna ökat förståelsen för byggindustrins roll i samhällets hållbarhetsarbete och samtidigt utvecklat kunskaper och förmågor inom ämnet svenska. Dessutom har de tillsammans skapat något av värde för medborgare och besökare i Trelleborgs kommun. Möjligheten har skapats genom samskapande mellan skola, föreningar (Sustainable Poetry och Sköna Trelleborg) näringsidkare (Citysamverkan) och Tryggare Trelleborg – fokusområden: barn och ungas delaktighet och meningsfull fritid.

WWF Sweden Youth inspirerar på poesifestivalen!

Vi är så glada att WWF Sweden Youth inspirerar i årets upplaga av poesifestivalen för en hållbar framtid. De är förebilder som driver ett ideellt ledarskapsprogram som bidrar till att utveckla morgondagens hållbarhetsledare. Deras uppgift är således att inspirera och ge unga en självklar plats gällande frågor som rör hållbarhet och framtid.

Genom kreativitet, nya idéer och innovativa kampanjer inspirerar de andra unga till att leva mer hållbart. De påverkar och skapar förändring genom spännande aktiviteter, konst och så klart poesi. Läs mer om deras värdefulla arbete här: WWF Sweden Youth och häng med på poesiäventyret mot en hållbar framtid!

Elevernas önskelista – för en hållbar framtid

Poesi är en fantastiskt språkgenre som ger nyanlända elever möjlighet att uttrycka sina idéer. Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.

JIM CUMMINS, VÄRLDENS LEDANDE FORSKARE OM FLERSPRÅKIG UNDERVISNING. (FLERSPRÅKIGA ELEVER – EFFEKTIV UNDERVISNING I EN UTMANNADE TID, 2017:271)

Elever på språkintroduktion på Forshagaakademin skapade 2019 en hållbar julkalender bestående av 24 dikter som kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Deras tankar och idéer är lika aktuella då som nu och kan inspirera fler elever att klä sina tankar och idéer i ord – för en hållbar framtid.

Läs och samtala om elevernas dikter och skapa egna Jag önskar – dikter. Prata om olika stileffekter, exemplevis anafor. Inspireras också av deras sätt att arbeta kreativt med digitala verktyg där flera teckenvärldar samspelar dynamiskt; ord, bild, musik och design; se filmklipp. Dikterna hittar ni i bloggen Framsteg i svenska

Johan Sköld, lärare i svenska som andraspråk, berättar att det är otroligt tacksamt att arbeta med dikter tillsammans med elever på språkintroduktion – “Vägen in i språket är öppen för alla när man arbetar med dikter.”

Låt gruppens/klassens hållbara önskelista förgylla varje dag fram till julafton med nyskapande idéer, hoppfullhet, och framtidstro!