Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: Georgia Heard

“Var själv den förändring du vill se i världen” – poesi och heartmaps

I boken Heartmaps : Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande av Georgia Heard presenteras hur lärare kan arbeta med poesi och heartmaps i undervisningen. Med heartmapping som utgångspunkt kommer skapandet från hjärtat och inriktar sig på det som barn och unga verkligen bryr sig om samt ger var och möjlighet att hitta sin egen röst.

På sidan 94-97 presenteras ett förslag till upplägg med en mall som passar väldigt bra ihop med Sustainable Poetry och poesiutmaningen. Vill man följa bokens exempel så kan man utgå från Mahatma Gandhis ord som uppmanar oss att agera om vi ser något i världen som vi vill förändra; “Var själv den förändring du vill se i världen”. Ytterligare en utgångspunkt som presenteras i boken är att läsa och samtala om Malala Yousafzai och hennes kamp för att stärka flickors möjlighet till utbildning. Mallen kan sedan användas av eleverna för att uttrycka vad de skulle vilja förändra i världen och vad de själva skulle kunna göra för att bidra till en sådan förändring. Eleverna kan fråga sig själv: Vad ser jag i världen som jag vill förändra? Vad bekymrar mig? Vilket/vilka av de globala målen slår mitt hjärta lite extra för? “Ser jag exempel på orättvisa, ojämlikhet eller fördomar i min skola, i mitt område eller i min stad?” (s. 95)

Sustainable Poetry Challenge – Var med och sprid kärlekspoesiyra på skolan, i staden och på nätet!

På Söderslättsgymnasiet har elever på barn – och fritidsprogrammet inspirerats av arbetet med heartmaps, globala mål och poesi och parvis planerat en egen aktivitet på förskolan där de just nu gör sin praktik. Samtidigt har de varit med och inspirerat åk 4 elever i grundskolan till att skapa heartmaps och poesi med utgångspunkt i de globala målen. Alla uppmuntras att fira alla hjärtans dag med att skapa, läsa och dela poesi såväl i skolan som utanför. Genom ett samarbete mellan skolan och kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun kan barn och unga dela sina dikter i kärleksträden på Rådhusplatsen i Trelleborg mellan perioden 11/2 och 17/2. De kan också skicka in sina dikter i poesitävlingen som pågår just nu: Poesi för en hållbar framtid.

“Veckans dikt” – väck elevernas läsglädje & poesiådra

Kan en dikt få dig att gunga eller börja dansa? Kan den sätta dina känslor i rörelse? Kan den ge dig tårar i ögonen, av sorg eller glädje? Att läsa eller höra en dikt ska kännas som att hoppa ner i en kall sjö på sommaren eller att dricka ett glas kallt vatten när man är törstig.

Georgia Heard “allt gott på jorden och i solen”, s. 23

Poeten och lärarutbildaren Georgia Heard har lång erfarenhet av att arbeta med poesi tillsammans med barn och unga. Hon berättar i den fantastiska boken “Allt gott på jorden och i solen” att i de flesta av våra möten med poesi har själva glädjen gått förlorad. Många barn och unga säger att de hatar poesi. Heard tror att det bottnar i att de inte fått möjlighet att utforska dikter i ett naturligt samtal där deras nyfikenhet och upplevelse är i fokus. Upplevelsen försvinner snabbt när läsningen går ut på att svara rätt istället för att använda sig av mer öppna frågor och när poesi reduceras till något man för in i undervisningen vid ett tillfälle eller vid en temadag. Heard uppmuntrar oss att låta eleverna läsa och samla på dikter som de tycker om och att låta poesin få blomma ut på väggarna i klassrummet. Tänk vilken kraft att omringas av dikter som väcker nyfikenhet, utmanar tänkandet och inbjuder till skapande samt ger framtidshopp! Det ska vara dikter som har att göra med elevernas liv, dikter som får eleverna att utforska och få syn på nya perspektiv och dikter som gör att eleverna kan lära sig något om sitt eget skapande.

Gör poesin till en del av vardagsrutinen och engagera eleverna i valet av dikter

Heard förespråkar att göra poesin till en naturlig del av skolans innehåll genom att föra in dagens dikt i undervisningen oavsett ämne. Inför höstlovet, då barn och unga kan medverka i poesiutmaningen “Drömmar för en hållbar framtid”, tar vi med eleverna till (skol)biblioteket och utforskar poesihyllorna samt ger eleverna uppdraget att utforska poesikällor på nätet och dela med sig till varandra. Vi läser och delar dikter under vecka 42 och 43 – En dikt om dagen fram till höstlovet och uppmuntrar samtidigt eleverna att anta poesiutmaningen under lovet. Genom att läsa dikterna tillsammans kan dessa fungera som en “nyckel med vilken man kan öppna dörrar in till deras känslor, fantasi och röster.” (s. 26)

Vikten av läsande lärare som modiga förebilder

Vi som undervisar måste överföra glädjen i att läsa dikter till eleverna – om jag är rädd för att utforska en dikt blir troligtvis också mina elever rädda.

Georgia Heard

Georgia Heard betonar vikten av läraren som förebild – att våga utforska poesin tillsammans med eleverna. Läraren Katarina Lycken Rüter utmanade sig själv genom att börja läsa poesi varje dag tillsammans med sina elever i gymnasiet. De arbetade med dikterna i poesiantolgin Svensk poesi (2016). När hon upptäckte hur dagens dikt, en liten insats, kunde ge så stor utväxling ställde hon sig frågan; varför har jag inte alltid gjort så här? I texten “Liten insats, stor utväxling”- “dagens dikt” som stående inslag i svenskundervisningen (Svenska – Ett estetiskt ämne, Svensklärarföreningens årsskrift 2017) berättar hon om det stora steget att anta poesiutmaningen, om såväl bakslag som att hitta nya framkomliga vägar. Det tar 10 minuter av hennes undervisningstid och ger så mycket till eleverna. I takt med att eleverna vänjer sig vid att läsa och samtala om dikter kan de göra allt mer förfinade kopplingar till både form och innehåll. Detta sker genom öppna frågor där eleverna kan dela tankar och känslor samtidigt som de utforskar för att “förstå mer tillsammans.”

Har du arbetat med “Dagens dikt” i din undervisning och vill dela med dig av dina erfarenheter? Tipsa gärna genom att använda kontaktformuläret.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén