“Våga känna hopp!”

Idag har vi varit och kollat på en utställning hos Sten som var väldigt intressant och sedan har vi kollat på en film till minne av förintelsen. Det väckte väldigt mycket känslor i mig. Jag ser fram emot att skriva dikter och få vara med och påverka.” – Elev

Utställningen “Leve demokratin” av Forum för levande historia som i samband med Förintelsens minnesdag finns i Söderslättsgymnasiets mediatek väckte många tankar, frågor och känslor hos eleverna. Vilka lärdomar kan vi dra av historien? Hur kan vi få demokratin att fortsätta att utvecklas och blomstra? Vad ska vi vara vaksamma på? var frågor vi tog med oss till arbetet med poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid.”

I slutet av utställningen samtalade vi om betydelsen av att känna hopp inför framtiden – att vi inte får låta hatet växa utan värna om demokratin och sprida hopp och framtidstro. Att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen främjar utvecklingen av kunskaper och förmågor som eleverna behöver för att aktivt delta i demokratin. Poesiutmaningen uppmuntrar och inspirerar eleverna till demokratiskt medskapande för en hållbar framtid. 💫

Demokratin 100 år och Förintelsens Minnesdag

Under hösten och våren har Mediateket på Söderslättsgymnasiet kunnat erbjuda en utställning på temat Demokratin 100 år kombinerat med en poesiutmaning där barn och unga upp uppmanas bidra till samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga. Något som är mycket glädjande är nu även att elever kommer kunna arbeta praktiskt med inspiration både från den utställningen samtidigt som Förintelsens minnesdag uppmärksammas genom utställningen “Leve Demokratin” från Forum för levande historia.

Det som gör detta upplägg så spännande är att eleverna både får en uppfattning om vilka historiska lärdomar om demokrati som kan dras internationellt och samtidigt en mer fokuserad bild av hur demokratin har formats och utvecklats just i Sverige.

I utställning Leve Demokratin kan man bl.a läsa att “Demokratin kan inte tas för givet i Sverige utan måste ständigt vårdas”. Detta upplägg innebär ett stimulerande och kreativt sätt för eleverna att faktiskt vara delaktiga i det vårdande arbetet.