“Min demokratiska röst”

Vilka samhällsfrågor är viktiga för unga i dag? Hur påverkas det demokratiska samtalet av att det sker i digitala plattformar? Kan demokratiska processer lösa vår tids komplexa samhällsutmaningar som exempelvis migration, miljö och ett förändrat medielandskap?

Detta är några frågor som är i fokus i materialet Min demokratiska röst producerat av Föreningen Norden med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Materialet utgår från fem poddavsnitt som leds av journalisten Li Skarin tillsammans med gymnasieeleverna Felicia Prucha (Samhällsvetenskapliga programmet) och Loke Johansson (Bygg- och anläggningsprogrammet). De diskuterar demokratifrågor tillsammans med forskarna: Sofia Näsström, Peter Stadius, Cecilia Arensmeier.

Poddavsnittens innehåll berör begrepp som exempelvis demokrati, mänskliga rättigheter och tillit och tar upp nutidens samhällsutmaningar. Avsnitt 3 handlar om engagemang och inkludering och tar bland annat upp demokratin 100 år i Sverige och vikten av att skapa goda förutsättningar för unga att engagera sig och göra sina röster hörda. Skolan har en nyckelroll. Avsnitt 5 handlar om demokratins stora utmaningar: miljö, migration och media och ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör demokrati, makt och jämställdhet.

Ett av syftena med projektet Min demokratiska röst är att främja det demokratiska samtalet över generationsgränser. Materialet kan användas i ett ämnesövergripande perspektiv som exempelvis mynnar ut i att eleverna får göra sina röster hörda genom poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid av barn och unga.”

Illustration från poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga – Sustainable Poetry