“Signs of Spring” – Haiku moments

spring

everything starts to grow

we wake up again

Ladda ner e-poesiantologin “Signs of Spring

Grönare städer är framtidens städer

Läsåret 2020/2021 samskapande elever och lärare från tre olika länder: Sverige, Italien och Serbien. Den gemensamma utgångspunkten var att lära sig mer om ekosystem och biologisk mångfald, mål 15 i Agenda 2030, utforska den lokala stadsmiljön, fotografera och skriva haikudikter.

Eleverna på Söderslättsgymnasiet i Sverige, Uzicka gimnazija i Serbien och “E.Ferrari”, Chiaravalle i Italien fångade vårtecken i lokalsamhället, skrev haiku och skickade digitala brev till varandra. Deras samskapande mynnade ut i Signs of Spring – en digital poesiantologi som innehåller deras haikudikter och fotografier som kopplas till god livskvalitet och det globala målet 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Globalt samskapande

Sustainable Poetry möjliggör för pedagoger och lärare att skapa en internationell dimension i undervisningen. Genom att ansluta till projektet via e-Twinning kan elever lära sig om de globala målen för hållbar utveckling och skapa poesi tillsammans med elever i ett annat land, så som eleverna i Sverige, Serbien och Italien gjort.

Globalt samskapande för en hållbar framtid

Sustainable Poetry är ett världsprojekt (eTwinning -partners) som öppnar upp för en internationell dimension i undervisningen. Barn och unga är en del i ett större sammanhang – en global gemenskap – där de får lära sig om hållbarhet och samtidigt, genom demokratiska kreativa lärprocesser, bidra till ett gemensamt lärande och utveckling för hållbarhet såväl lokalt som globalt. Deras världsbild vidgas, de får syn på att allt är sammanflätat och ökar sin medvetenhet kring exempelvis hur viktig samarbetsförmågan är för samskapandet av en hållbar framtid.


Att arbeta med poesi och de globala målen i undervisningen utifrån ett critical literacy-perspektiv syftar till att stärka elevernas förståelse och kunskap om världen, stärka språklig mångfald och elevernas empowerment (röst och handlingskompetens) samt utveckla 21 Century Competencies med förmågor som exempelvis kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och kommunikation. I arbetet vävs således värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget samman så att eleverna ges möjlighet att utvecklas till trygga medmänniskor som kan styra sitt lärande, är aktiva medskapare i undervisningen och engagerade och ansvarsfulla världsmedborgare.

Greetings from Serbia!

We are so happy to be here again, third year in a row! We’re sure we’ll be making lots of wonderful and thought-provoking poetry in the months to come! Congratulations om your 100th anniversary! Serbia is a young democratic country but we do hope we’ll have something to say about it too.

Best wishes,

Svetlana and students of Uzicka gimnazija, Serbia

Under hösten har elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg för tredje året i rad samskapat med elever på Uzicka gimnazija i Serbien och elever på IIS “E.Ferrari”, Chiaravalle i Italien. De har skickat personliga digitala hälsningar till varandra, delat med sig av hur de arbetar med Sustainable Poetry på olika sätt i skolan samt delat dikter med varandra.

Nästa termin utvecklas samskapandet ytterligare med bland annat gemensamt diktskapande och firandet av Världspoesidagen den 21 mars 2022. Årets tema är demokrati. Eleverna får gemensamt utforska hur det står till med demokratin i världen och skapa nya framtidsbilder genom att göra sina röster hörda för demokratins utveckling och framtid.

Empowered

I have this feeling that comes from the depths of my heart

That makes me go after what I want

So strong yet so sweet

Makes me feel complete 

Looking through the window’s glass

 Wind sways the green grass 

I see something beautiful in the rain

And the way it eases my pain

Because when I’m feeling down

I find a spark in my frown

And cry the words out

I try to  cure my doubt 

White paper collects my screams 

Blue sky takes care of my dreams 

And everyone tells me all the time 

To be careful with this heart of mine 

But I know I can’t keep it in a cage 

Till I get to an old age

Because if I don’t use my creativity 

It will escape from its captivity 

And make some change in this world 

And say something nobody’s ever heard

 

I have this feeling and it’s stabbing me like a knife

But it makes me fall in love with life

Calms me down and cleans my soul 

Fireworks and fire without any control

Two eternal beings that think like one 

Keeping their secret and hiding from the sun 

Helping each other find the day in the night

Learning what’s wrong and what’s right 

Along the way finding the night in the day

Still knowing that they need to stay 

Together on this mission 

Having only hope and ambition

 

I have this feeling, it’s always there 

And it’s very precious and rare 

I will never feel lonely 

Maybe for a few seconds only 

There is life and death 

Everything has its last breath 

But when you have this feeling 

Miraculous and healing 

Time doesn’t bother you anymore 

There is so much to explore 

Be careful, don’t be lazy 

Tommorow you won’t be as fresh as a daisy 

Leave something else behind, not just your bones 

To live forever, like earth and stones 

Stop for a moment, look around 

Listen to the sounds you make by walking on the ground 

Search for it everywhere you go 

Let your mind and heart grow 

It could be in someone’s eyes 

in your laughter or your cries

It’s free and it’s always there 

You’ll never run out so feel free to share

The ups and downs and something between 

Life’s like that and always has been

But that feeling will never leave 

Only those who truly believe 

How you call it doesn’t matter 

Keep it as a secret, maybe even better 

Endless sky in an immortal flower 

That feeling is my power

Aleksandra, Užička gimnazija  

Ljusare tider väntar

Ring ut corona…allt det fruktansvärda; ensamhet, vårdkaos, konkurser, ett sista andetag…Nu vänder det… ring in ljusare tider…vad har vi lärt oss? vad säger “coronaåret” om oss människor? ring in hållbarheten…vi vaknar upp… ur idet…världen byter skepnad…längtan…kärlek…poesifestivalyra…

Orden och kreativiteten flödade fram när gymnasieelever från olika program möttes av orden “Nytt år – Nya möjligheter” i olika Breakout Rooms under veckan. Aktiviteten gick ut på att dels skriva personliga hälsningar till poesivänner i Serbien och Italien, dels skapa poesi med utgångspunkt i poeten Emil Jensens skräddarsydda version av dikten “Nyårsklockan” av Alfred Tennyson (1850), översättning/tolkning Edvard Fredin (1890).

Aktiviteter i loopar – dynamisk och skapande fjärrundervisning

Undervisningen inleddes med en gemensam stund i Google Meet (digital mötesplats) där vi blickade tillbaka till firandet av tolvslaget på Skansen 2020. Nyfikna elever lyssnade till Sofia Helin som lämnade plats för ljusare tider 2021 genom sin uppläsning av dikten “Nyårsklockan”. Utifrån inslaget, som visade sig vara något okänt för samtliga elever, hamnade vi i ett samtal kring olika sätt att fira tolvslaget i allmänhet och i coronatider i synnerhet, därefter växlade vi över till elevernas erfarenheter av året som gått och slutligen fördjupades samtalet kring deras förhoppningar inför 2021. Samtalet ramades in av kopplingar till Emils skräddarsydda version av “Nyårsklockan”, vilken utmanade eleverna i tanken om olika dimensioner av hållbar utveckling. Eleverna fick också med stöttning reflektera över likheter och skillnader mellan de olika versionerna av dikten både gällande innehåll och språk. Eleverna plockade ut ord som de betraktade som gammalmodiga, vilket öppnade upp för ett samtal om hur språket förändras över tid. De verkade vara rörande överens om att Emils ordval gjorde dikten mer tilltalande för ungdomarna.

Var och en fick därefter 15 minuter på egen hand för att lyssna ytterligare en gång på Emil Jensens skräddarsydda version följt av uppdraget att välja ut ord/meningar. Sedan samlades de två eller tre i Breakout Rooms (“digitala rum i rummet” så att eleverna kan arbeta i mindre grupper) för att nyansera och komma igång med utbyte av idéer och tankar. Fokus riktades på samskapande av en gemensam dikt där alla röster skulle få plats. Medan eleverna var aktiva och förde livliga diskussioner där tankarna gick kors och tvärs och idéer bollades fram och tillbaka fick jag som lärare rollen som “fluga på väggen” med möjlighet att inflika här och där. Jag rörde mig sömlöst in och ut ur dessa kreativa rum,”fångade upp” olika perspektiv och ställde frågor för att få eleverna att fördjupa/vidareutveckla idéerna som lyftes fram.

Det kreativa samskapandet bjöd på både skratt och allvar och gav alla möjlighet att komma till tals. – I Jamboard (digital whiteboard för samarbete) fanns agendan nära till hands för att hjälpa eleverna att hålla fokus på rätt sak, få tillgång till viktiga begrepp och bli påminda om förhållningsreglerna i Breakout Rooms. I chatten dök det upp frågor allteftersom, vilket gjorde att jag snabbt kunde växla mötesrum vid behov. Genom att arbeta så här fick eleverna möjlighet att samarbeta, lyssna till varandras förslag, ta tillvara på varandras idéer och ta ytterligare ett kliv i samskapandet.

Poesi som verktyg för språk- och kunskapsutveckling

Poesin är verkligen tillåtande, öppnar upp för eleverna att våga ta ut svängarna och stärker deras språk- och kunskapsutveckling. Bara tanken om att det inte finns ett “rätt” svar gör dessutom att eleverna utforskar mer och vågar experimentera och prova sig fram. De får syn på och pratar om hur språket fungerar, skapar nya ordkonstruktioner och innebörder samt ökar förståelsen för hållbar utveckling. Eleverna hjälper också till att se och bekräfta varandra samt bygga upp en tillåtande atmosfär där alla bidrar till ett gemensamt lärande och förverkligandet av ett gemensamt mål. Dikterna är nu inlämnade för respons, vilket innebär att poesiäventyret fortsätter nästa vecka med fokus på bearbetning och utveckling för att slutligen delas i Padlet (digital skrivyta för att samarbeta och skapa) med våra poesivänner i Italien och Serbien. Fortsättning följer…