Poet X – Vad i vår värld vill unga ändra på?

Sustainable Poetry handlar om att ge barn och unga möjlighet att göra sina röster hörda såväl inom skolan som utanför. Genom att skapa poesi med grund i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling blir de aktiva medskapare i samskapandet av en hållbar framtid. Boken Poet X av Elisabeth Acevedo, som vi ska läsa framöver, handlar om hur Xiomara Batista vill förändra världen med sina ord, tankar och idéer. Hon kämpar med att få sin röst hörd såväl i skolan som i det omgivande samhället. När hon ges möjlighet att delta i skolans poesiklubb hittar hon sin egen röst och potential. Xiomara blir Poet X.

Dialogisk högläsning

Boken är skriven på vers och som gjord för dialogisk högläsning tillsammans med eleverna. Innehållet ger oss en gemensam läsupplevelse som knyter an till deras kreativa poesiskapande. Läsupplevelsen kan tillföra både överraskningar, utmana och få eleverna att växa. Vi låter olika röster höras under läsningen och fokuserar på öppna, men målinriktade frågor. Eleverna behöver stöd i att nå djupare i innehållet än det som är lätt att tillgå, så genom att utgå från citat ur boken i kombination med elevernas reflektion kan det frambringas ett utvecklande innehållsfokus. Läraren kan vidare ställa uppföljningsfrågor som baseras på elevernas svar. Vi börjar med att lyssna till författaren som läser ur sin bok, därefter växelläser jag och eleverna. Genom att arbeta så kan vi bygga upp en trygghet i gruppen där alla röster respekteras och får höras. Dessutom är det bra för eleverna att i detta sammanhang träna på att läsa med inlevelse eftersom de i samband med Världspoesidagen 2021 förväntas förmedla sina egna dikter såväl för varandra som för mottagare utanför skolan.

Samskapande för läsflyt, ordförståelse och kreativt skapande

I samband med läsningen bygger vi en digital ordvägg i Padlet, så att eleverna kan bygga upp ordförråd, utbyta erfarenheter under läsningens gång och få syn på såväl sina egna som andras tankar. Genom att skapa en Padlet kan alla samskapa och bygga kunskaper tillsammans. I bokens handledning av Jenny Edvardsson, som riktar sig till gymnasielärare, finns tips och idéer att inspireras av inför, under och efter läsningen av boken, exempelvis introducera romanen genom att eleverna får lyssna till författaren, fokusera på gemensam läsning och samtal utifrån citat samt skapa egna dikter. Jag kommer som vanligt att samla ett antal idéer och sedan presentera dessa för eleverna som får vara med och forma lärprocesserna framåt.

Vikten av yttrandefrihet i undervisningen

Kan familjen, kulturen, samhället tvinga en människa till att bli på ett visst sätt? Stämmer det att ingen vill lyssna på Xiomara eller är det bara hennes egen upplevelse? Kan människor tvingas till tystnad då det de vill säga är för jobbigt för andra i omgivningen att höra?

Ur lärarhandledningen

Sustainable Poetry, som bygger på co-creation, inbjuder lärare och elever att följa med på läsäventyret och poesiutmaningen där yttrandefrihet i undervisningen är i fokus – undervisning om, genom och för yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och att värna det demokratiska samhället. I projektets FB-grupp delar vi tankar och idéer, samtalar kring lärprocesser och delar dikter som skapas i samband med läsningen av Poet X. Dikterna förgyller sedan Världspoesidagen den 21 mars 2021 genom en digital utställning där vi får veta vad unga vill ändra på för att få en hållbar framtid.