“Tonårens många stora frågor” – läs en novell, samtala och skapa poesi

“Tänk om pappa visste vad jag höll på med…”Tycker de att jag sticker ut?…Hon känner hur hjärtat börjar bulta hårt…”

Boken Svenska för dig – Läs och diskutera! innehåller ett antal noveller och uppgifter för att utveckla elevernas läsförståelse samtidigt som innehållet öppnar upp för värdefulla samtal mellan eleverna kring komplexa värdegrunds- och hållbarhetsfrågor. Frågorna rör ungdomars livsöden från vitt skilda delar av världen och några teman är: identitetsskapande, mänskliga rättigheter, klimat och miljö, framtiden, mobbning, jämlikhet och relationer. Förslagsvis kan innehållet bearbetas utifrån ett ämnesövergripande perspektiv och därmed ge eleverna möjlighet att utvecklas inom olika ämnen. Avslutningsvis kan eleverna uttrycka sig genom att skapa dikter kring dessa “svåra” ämnen.

Novellen Tro, hopp och rädsla berör i synnerhet årets tema i Sustainable Poetry, vilket är Drömmar för en hållbar framtid. Mona har drömmar och fantiserar om ett lyckligt liv, om kärleken och fred på jorden. Samtidigt kämpar hon med en obehaglig mardröm som hon fruktar ska bli sann. I drömmen gifter hon sig mot sin vilja… Mona bär på en hemlighet, men kan hon göra sin röst hörd?

Boken riktar sig till åk 7-9.

Jag är-dikter

Ju mer eleverna investerar sina identiteter i lärandet, desto mer sannolikt är det att de engagerar sig i lärandet – och ju mer de med framgång engagerar sig i lärandet, desto mer sannolikt är det att de utvecklar identiteter som kännetecknas av kompetens och självförtroende.

Jim Cummins, “Identitetsinvestering” Skolverket – Lärportalen, Modul Muntlig kommunikation, del 5

Multimodal och mångspråkig undervisning

Eleverna på språkintroduktionsprogrammet vid Forshagaakademin skapade förra året en poesi -julkalender tillsammans. Lyssna till läraren Johan Sköld som berättar hur de arbetade med poesi och de globala målen i undervisningen för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling och lyfta deras röster för hållbar utveckling. I år har de fortsatt det kreativa skapandet med stöd av digitala verktyg och gjort multimodala Jag är-dikter som delas i undervisningsbloggen Framsteg i svenska.

Modet och viljan att ta initiativ

Qarin Franker vid Göteborgs universitet förespråkar en flerdimensionell litteracitet och en undervisning där lärare och elever delar ett genuint intresse för ett lärande knutet till nya multimodala och digitala former av litteracitet och läsande online. (Franker, Q (2018) Agentskap och handlingsutrymme – ett kritiskt förhållningssätt till texter i skola och samhälle. Skolverket, Lärportalen. Nyanländas språkutveckling, del 8). Det är en sådan undervisning vi får syn på i lärmiljön på språkintroduktionsprogrammet vid Forshagaakademin. Undervisningen främjar elevernas känsla av tillhörighet och samhörighet med andra medskapare i Sustainable Poetry och utvecklar elevernas förmåga att vilja, våga och kunna producera dikter i syfte att uppmärksamma komplexa samtids- och framtidsfrågor som känns angelägna för dem.