“Signs of Spring” – Haiku moments

spring

everything starts to grow

we wake up again

Ladda ner e-poesiantologin “Signs of Spring

Grönare städer är framtidens städer

Läsåret 2020/2021 samskapande elever och lärare från tre olika länder: Sverige, Italien och Serbien. Den gemensamma utgångspunkten var att lära sig mer om ekosystem och biologisk mångfald, mål 15 i Agenda 2030, utforska den lokala stadsmiljön, fotografera och skriva haikudikter.

Eleverna på Söderslättsgymnasiet i Sverige, Uzicka gimnazija i Serbien och “E.Ferrari”, Chiaravalle i Italien fångade vårtecken i lokalsamhället, skrev haiku och skickade digitala brev till varandra. Deras samskapande mynnade ut i Signs of Spring – en digital poesiantologi som innehåller deras haikudikter och fotografier som kopplas till god livskvalitet och det globala målet 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Globalt samskapande

Sustainable Poetry möjliggör för pedagoger och lärare att skapa en internationell dimension i undervisningen. Genom att ansluta till projektet via e-Twinning kan elever lära sig om de globala målen för hållbar utveckling och skapa poesi tillsammans med elever i ett annat land, så som eleverna i Sverige, Serbien och Italien gjort.