Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: Det kommer bli bra

“Det kommer bli bra” ger hopp!

“Det kommer bli bra” släpptes när coronapandemin spreds över världen. Även om den inte specifikt handlar om corona så gav den unga hopp i en svår och oviss tid och inspirerade dem att skapa poesi i svenskundervisningen (gymnasiet) och illustrera i bildundervisningen (grundskolan).

Låten handlar om att “förstå sig själv, vara sig själv och hitta sin plats i världen – den beskriver hur oviktig man kan känna sig men påminner en om hur viktig var och en av oss ändå är”, förmedlar Laleh.

Intervju med LalehLaleh: “Det kommer bli bra, ger mig hopp

Laleh framför låten med Alva, Norah och en barnkör.

Lucka 9 – Om du är vilse, finns jag här för dig…

Det kommer bli bra, visst ordnar det väl sig? Läraren Jennie Rosén skickade med eleverna lite hopp när coronapandemin vände upp och ner på hela i tillvaron. Genom att skapa poesi med utgångspunkt i Lalehs låt Det kommer bli bra fick elever på Oxievångsskolan klä sina tankar och känslor i ord. Dikten vilsen är skapad av Ilma. Uppläsning av Ida Olofsson, poet och lärare.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén