Bibblan inspirerar

Biblioteket behöver gå från att vara enbart en plats för dem som gillar att läsa till att bli en bred kreativ plats med en mångfald av uttrycksmöjligheter.

Ur “Happenings som arbetsmetod eller -Kom, vi drar till bibblan av Sofia Malmberg

På Söderslättsgymnasiet i Trelleborg finns två mediatek med rum för kreativitet och aktivt medskapande. Där samarbetar lärare och bibliotekarier för att inspirera eleverna att skapa poesi för en hållbar framtid.

I dagens lucka gömmer sig en inspirationsfilm med tre av flera moderna poesimetoder: Bokryggspoesi, Black Out Poetry och Cut UP-poesi som får kreativiteten att flöda och eleverna att skapa poesi som aldrig förr. Metoderna är väldigt uppskattade och ger alla, oavsett förutsättningar, möjlighet att delta aktivt i det kreativa skapandet. De globala målen väcker elevernas engagemang och texterna som används fördjupar deras förståelse och kunskaper, vilket slutligen mynnar ut i en egen dikt där de förmedlar tankar och känslor. I en lärande gemenskap gör de sina röster hörda för en hållbar framtid.