Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: Barnkonventionen

“Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”

Vissa barn får inte gå i skolan

och de flesta är flickor

varför är det så

och varför ska barn gifta sig

innan de har gått ut skolan?

Vår värld ska lysa upp

av jämställdhet

Elev, åk 4

Barnens röster i det offentliga rummet

Genom kärleksträden och poesiutställningen på Rådhusplatsen i Trelleborg lämnar barnen spår för en hållbar framtid. Barnens dikter berör de globala målen och vissa lyfter både det globala och lokala perspektivet, så kallat glokalt perspektiv, som exempelvis dikten”Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”.

Bild: Anette Persson

Att läsa dikterna ger en hoppfull känsla och framtidstro! Genom att flytta ut barnens kreativa skapande i det lokala samhället visar vi att deras röster är viktiga i samskapandet av en hållbar framtid.

Vi måste börja med barnen

Dikten “När corona är borta” skapad av 5-6 åringar på Solhagagatans förskola i Göteborg ingår i poesiantologin Imagine – Better days will come. Antologin innehåller ett antal dikter och illustrationer som skildrar barns och ungas tankar och känslor kring corona och om världen efter krisen. I dessa svåra tider behöver vi verkligen dikter som ger hopp och framtidstro.

Carina Lindblad, pedagogiska i förskolan, säger att vi måste lyssna mer på barnen och ge dem möjlighet att uttrycka sig – även kring det som skaver och väcker starka känslor (Pedagog Göteborg (2020) Poesi öppnar dörren till barns tankar om hållbarhet)

Vi måste börja från grunden. Med barnen.” – Astrid Lindgren

Uppläsning av: Ida Olofsson, poet och lärare.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén