Skönlitteratur som källa till kunskap och förståelse

”Två av allt” har berört oss alla på djupet, både lärare, elever och föräldrar. Vi har lärt känna karaktärerna i boken och samtidigt varandra genom alla fina samtal. Vi har lärt oss massor om det som inte får glömmas, om andra världskriget, om det svåra och helt obegripligt hemska som hände judarna. Om att det finns antisemiter idag, att vi bara inte kan förstå det. (Utdrag ur Två av allt – inspirationsmaterialet för lärare sid. 2).

I ABC-huset i Mullsjö kommun har barnen i årskurs 2 och 3 läst, reflekterat och haft känslosamma samtal utifrån boken Två av allt av Rose Lagercrantz och illustratör Rebecka Lagercrantz. Berättelsen har också varit utgångspunkt för att lära sig mer om det globala målet 16 och att få utforska egna tankar och känslor, klä dessa i ord och genom att skapa hållbar poesi göra sina röster hörda.

I inspirationsmaterialet för lärare skapat av Anki Källman och Anneli Wahlsten framgår hur barnen blivit rustade för att tänka kring demokrati och den gyllene regeln, att alla människor får tänka fritt och vara den man är. Det framgår också att de hämtat kunskap och inspiration för lektionsidéerna i Anne-Marie Körlings böcker: ”Undervisningen mellan oss” (Körling, 2015), ”Textsamtal och bildpromenader” (Körling, 2017) och blogg. Vi bygger kunskap, språk, gemenskap och relationer genom boken, vilket du kan läsa mer om i ”Textsamtal för lärande” (Körling, 2018). I undervisningen odlas också förmågan att ställa frågor, både lärarens förberedda frågor och de som ställs av eleverna under högläsningen.

Inspireras av Anki Källman och Anneli Wahlsten som berättar om hur de arbetat med boken, de globala målen och barnens diktande i undervisningen. I slutet av filmen medverkar också rektor Carina Irvefors och läser dikter.

Ta också del av följande:

Lyssna på berättelsen Två av allt via Barnradion – Berättelser för barn från de fem nationella minoritetsspråken

Två av allt – Boksamtal med Rose Lagercrantz – Bonnier Carlsen

Förintelsens minnesdag – Sustainable Poetry