Kärleksträden är tillbaka i Trelleborg!

I samband med alla ❤️ dag uppmuntras trelleborgarna att ta sig till Rådhustorget och pynta kärleksträden med poesi, kärleksbrev och teckningar. Träden finns på plats från onsdag 8 februari till onsdag 15 februari.

Barnens röster sprider kärlek i samhället

Ta del av barnens POP UP POETRY i samband med alla ❤️ dag. I gemenskapens tecken firade barnen alla hjärtans dag med diktuppläsningar och genom att pynta kärleksträden med sina egna dikter. Tillsammans fick de träden att blomma – för en hållbar framtid.

Det här är resultatet av ett fint och värdefullt samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska serviceförvaltningen, parkavdelningen, Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun och föreningen Sustainable Poetry.

Glad alla ❤️dag – Skapa poesi och pynta kärleksträden på Rådhustorget i Trelleborg.

Skapa och dela poesi på alla ❤️ dag

Hur kan vi tillsammans med barn och unga främja ett klimat, såväl i skolan som i samhället och på nätet, där alla kan känna sig trygga, respekterade och inkluderade? Hur fångar vi upp deras tankar och känslor om kärlek, vänskap, medmänsklighet och gemenskap?

Vi startar med att gemensamt läsa några rader ur dikten “Falla” av Rupi Kaur:

När världen kraschat vid dina fötter

är det okej att låta andra

hjälpa till att plocka upp skärvorna

vi som delade din glädje

när allt gick bra för dig

kan inte göra mindre än att

också dela din smärta

Eleverna lyssnar uppmärksamt och engageras i samtal där de beskriver den känsla eller stämning som dikten förmedlar. Diktraderna rymmer ett stort innehåll – går det ens att sammanfatta dikten med ett ord? Vi pratar vidare om ord som vänskap, kärlek, gemenskap och medmänsklighet. Elevernas olika tankar och erfarenheter framträder och berikar ömsesidigt. Poeten Brita af Geijerstam uppmanar oss att “vara beredda och öppna för dikter eftersom de kanske har ett budskap”. De kan både väcka och skapa våra minnen. Ann Boglind och Anna Nordlund förmedlar i texten Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan att öppenhet och nyfikenhet är det viktigaste i mötet med poesi precis som i mötet med en annan människa (sid. 1).

Vi fortsätter att samtala om alla hjärtans dag och att det inte bara är i dag som vi behöver prata om kärlek, vänskap, gemenskap och medmänsklighet, men att i dag är en bra dag att lyfta fram det lite extra. Vi bygger vidare på innehållet i undervisningen med ytterligare en dikt:

Världen

Hela skiten

Alla dimensioner

Fast just nu är det bara du och jag här

av Anna Liljedal

Nu börjar eleverna prata engagerat om kärlek och vilka olika bilder som dyker upp. Deras tankar och känslor delas kors och tvärs i rummet. Det här är en dikt som berör och får eleverna att tänka efter. Eleverna får syn på en kort dikt med få ord som förmedlar ett stort innehåll. Den fångar en känsla och ger en ögonblicksbild.

Vi hinner med en tredje inspirationstext innan vi övergår till att skriva egna dikter. Nu blir det ord som svänger. Ur högtalarna strömmar ord från Danny Saucedos låt “Dör för dig”, vilket får en hel del elever att spricka upp i ett leende eller att röra på sig.

Vi går från askan och rätt in i elden

Vi två kommer alltid va så

[…]

Om allting skiter sig, du skulle dö för mig

som jag dör för dig…

Samtalet övergår efter en stund till det poetiska språket och bland annat fokus på metaforer. Eleverna får välja ut en diktrad eller formulering ur låten som de fastnade mest för och motivera varför just den formuleringen är särskilt bra eller tänkvärd. Eleverna lyssnar på varandra och bygger vidare på kunskapen som ska ligga till grund för att skapa en egen dikt.

Det sista momentet är, som eleverna själv uttrycker det, den största utmaningen, men samtidigt också det som är mest frigörande och spännande. Det finns inget rätt och fel och i det egna skapandet får varje elev en möjlighet att träda fram och ta plats. Eleverna får utforska olika sätt att skapa poesi, exempelvis att skriva en dikt med upprepning, haikudikt, skriva utifrån en bild osv. Det finns många vägar till det gemensamma målet, vilket öppnar upp för ökad delaktighet. Kanske kan sms-poesi vara en trevlig överraskning när det är alla hjärtans dag eller varför inte testa på att gå i Rupi Kaurs fotspår och skapa och dela instapoesi?

Illustration: Liam Åkeson Rayner

“Var själv den förändring du vill se i världen” – poesi och heartmaps

I boken Heartmaps : Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande av Georgia Heard presenteras hur lärare kan arbeta med poesi och heartmaps i undervisningen. Med heartmapping som utgångspunkt kommer skapandet från hjärtat och inriktar sig på det som barn och unga verkligen bryr sig om samt ger var och möjlighet att hitta sin egen röst.

På sidan 94-97 presenteras ett förslag till upplägg med en mall som passar väldigt bra ihop med Sustainable Poetry och poesiutmaningen. Vill man följa bokens exempel så kan man utgå från Mahatma Gandhis ord som uppmanar oss att agera om vi ser något i världen som vi vill förändra; “Var själv den förändring du vill se i världen”. Ytterligare en utgångspunkt som presenteras i boken är att läsa och samtala om Malala Yousafzai och hennes kamp för att stärka flickors möjlighet till utbildning. Mallen kan sedan användas av eleverna för att uttrycka vad de skulle vilja förändra i världen och vad de själva skulle kunna göra för att bidra till en sådan förändring. Eleverna kan fråga sig själv: Vad ser jag i världen som jag vill förändra? Vad bekymrar mig? Vilket/vilka av de globala målen slår mitt hjärta lite extra för? “Ser jag exempel på orättvisa, ojämlikhet eller fördomar i min skola, i mitt område eller i min stad?” (s. 95)

Sustainable Poetry Challenge – Var med och sprid kärlekspoesiyra på skolan, i staden och på nätet!

På Söderslättsgymnasiet har elever på barn – och fritidsprogrammet inspirerats av arbetet med heartmaps, globala mål och poesi och parvis planerat en egen aktivitet på förskolan där de just nu gör sin praktik. Samtidigt har de varit med och inspirerat åk 4 elever i grundskolan till att skapa heartmaps och poesi med utgångspunkt i de globala målen. Alla uppmuntras att fira alla hjärtans dag med att skapa, läsa och dela poesi såväl i skolan som utanför. Genom ett samarbete mellan skolan och kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun kan barn och unga dela sina dikter i kärleksträden på Rådhusplatsen i Trelleborg mellan perioden 11/2 och 17/2. De kan också skicka in sina dikter i poesitävlingen som pågår just nu: Poesi för en hållbar framtid.