Skönlitteratur som källa till kunskap och förståelse

”Två av allt” har berört oss alla på djupet, både lärare, elever och föräldrar. Vi har lärt känna karaktärerna i boken och samtidigt varandra genom alla fina samtal. Vi har lärt oss massor om det som inte får glömmas, om andra världskriget, om det svåra och helt obegripligt hemska som hände judarna. Om att det finns antisemiter idag, att vi bara inte kan förstå det. (Utdrag ur Två av allt – inspirationsmaterialet för lärare sid. 2).

I ABC-huset i Mullsjö kommun har barnen i årskurs 2 och 3 läst, reflekterat och haft känslosamma samtal utifrån boken Två av allt av Rose Lagercrantz och illustratör Rebecka Lagercrantz. Berättelsen har också varit utgångspunkt för att lära sig mer om det globala målet 16 och att få utforska egna tankar och känslor, klä dessa i ord och genom att skapa hållbar poesi göra sina röster hörda.

I inspirationsmaterialet för lärare skapat av Anki Källman och Anneli Wahlsten framgår hur barnen blivit rustade för att tänka kring demokrati och den gyllene regeln, att alla människor får tänka fritt och vara den man är. Det framgår också att de hämtat kunskap och inspiration för lektionsidéerna i Anne-Marie Körlings böcker: ”Undervisningen mellan oss” (Körling, 2015), ”Textsamtal och bildpromenader” (Körling, 2017) och blogg. Vi bygger kunskap, språk, gemenskap och relationer genom boken, vilket du kan läsa mer om i ”Textsamtal för lärande” (Körling, 2018). I undervisningen odlas också förmågan att ställa frågor, både lärarens förberedda frågor och de som ställs av eleverna under högläsningen.

Inspireras av Anki Källman och Anneli Wahlsten som berättar om hur de arbetat med boken, de globala målen och barnens diktande i undervisningen. I slutet av filmen medverkar också rektor Carina Irvefors och läser dikter.

Ta också del av följande:

Lyssna på berättelsen Två av allt via Barnradion – Berättelser för barn från de fem nationella minoritetsspråken

Två av allt – Boksamtal med Rose Lagercrantz – Bonnier Carlsen

Förintelsens minnesdag – Sustainable Poetry

Genom att utbilda kan vi minnas och bygga en bättre framtid

“Vi är här och vi berättar om det som hänt för alla. Så att det aldrig ska hända igen.” (Utdrag ur “Historien om Bodri” av Héidi Fried med bilder av Stina Wirsén.)

Den 27 januari samlas människor över hela världen för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag. I förskolan och skolan kan vi genom undervisningen öka kunskapen om Förintelsen, minnas vad som hände och reflektera över demokratiska värden gemensamt; om alla människors lika värde, frihet, jämställdhet och människolivets okränkbarhet. Genom att ta del av berättelser kan vi hålla vårt kollektiva minne vid liv, lära av det som hänt, öka kunskaperna och uttrycka vårt stöd för människors lika värde.

Hédi Fried överlevde Förintelsen och har under många år besökt svenska skolor och berättat om sina erfarenheter. “Historien om Bodri” har hon skrivit för barn (5-9 år) och den handlar om Héidi Frieds egna upplevelser;

De vuxna försvann. Vi frös och vi var rädda, vi var hungriga och törstiga. Vi dog nästan i lägret dit vi kommit, min syster och jag. Hitlers vakter rakade av oss håret och tog våra kläder, vi fick gå i smutsiga fångkläder och hårda skor. När jag tänkte på Bodri fick jag kraft, när jag drömde om vårt gamla liv orkade jag leva lite till…

Till boken finns ett lässtöd, skapat av Anne-Marie Körling, som innehåller vägledning innan, under och efter läsningen. Det är en högläsningsbok att läsa tillsammans med barnen så att de kan dela tankar och funderingar, ställa frågor och samtala. I stödet finns förslag på hur man kan läsa berättelsen på ett varierat sätt, exempelvis genom att kombinera text och bilder eller genom att låta bokens illustrationer få en mer framträdande roll där barnen berättar vad de ser, tänker, känner och tror. Läs för att väcka känslor, tankar och frågor, för att samtala och tänka tillsammans och för att bidra till bildning och demokrati (sid. 4).

Här kan ni lyssna till “Historien om Bodri”(Sveriges Radio).

Efter berättelsen kan barnen förslagsvis arbeta med poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid” , lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen och uttrycka sitt stöd för människors lika värde.

Poesi för att främja och stärka en levande demokrati

Hur mår demokratin i dag? Vilka tankar och idéer har barn och unga för att främja och stärka en levande demokrati? Vilken roll spelar demokratin i samskapandet av en hållbar framtid?

Är du nyfiken på hur du kan öka barns och ungas delaktighet och kunskap om demokratin och komplexa samhällsfrågor? Bli medskapare i Sustainable Poetry och arbeta med läsårets poesiutmaning i undervisningen tillsammans med barn och unga. Hämta inspiration och tips genom att ladda ner materialet Sustainable Poetry – Barns och ungas tankar om demokratins utveckling och framtid Pedagoger, lärare och skolbibliotekarier inspirerar och delar med sig av exempel.💫💫💫