Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: Agenda 2030 Sida 1 av 2

Tankar om demokratins framtid – poesiutmaning

Demokratin 100 år – Fira genom att skapa poesi!

I samband med demokratins 100-års jubileum bjuder Sustainable Poetry in barn och unga till samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga.

Startskottet för poesiutmaningen sker idag i samband med internationella kvinnodagen. Syftet är att stärka barns och ungas kunskaper om demokrati, demokratiska kompetenser och främja deras medskapande i demokratin. Genom att skapa poesi kan barn och unga uttrycka sina tankar och idéer för att stärka demokratin – Göra sina röster hörda för demokratins framtid. Sista dagen att lämna in bidrag är 6 juni. Mer information om poesiutmaningen och inspiration kommer att delas framöver.

Johanna Wester, som föreläser om barn- och kvinnorätt, presenterar poesiutmaningen för barn och unga!

Utforska hur Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt, olika tankar om demokrati och ta del av demokratifirandet: Ja, må den leva! – Demokratin uti hundrade år

Vi måste börja med barnen

Dikten “När corona är borta” skapad av 5-6 åringar på Solhagagatans förskola i Göteborg ingår i poesiantologin Imagine – Better days will come. Antologin innehåller ett antal dikter och illustrationer som skildrar barns och ungas tankar och känslor kring corona och om världen efter krisen. I dessa svåra tider behöver vi verkligen dikter som ger hopp och framtidstro.

Carina Lindblad, pedagogiska i förskolan, säger att vi måste lyssna mer på barnen och ge dem möjlighet att uttrycka sig – även kring det som skaver och väcker starka känslor (Pedagog Göteborg (2020) Poesi öppnar dörren till barns tankar om hållbarhet)

Vi måste börja från grunden. Med barnen.” – Astrid Lindgren

Uppläsning av: Ida Olofsson, poet och lärare.

“Vad håller ni på med?” – Skapa en klimatdikt!

Hur kan vi vända ungas klimatoro till engagemang?

Det är ett måste att lyssna och ta barns och ungas klimatoro på allvar, likaså att vända deras oro till engagemang och handlingskraft. Genom att ge hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 en naturlig plats i skolans undervisning stärks deras omvärldskunskaper och genom att koppla ihop poesi med de globala målen lyfts deras röster för en hållbar framtid. Under läsåret har det skrivits många hyllningsdikter till Greta Thunberg som visat hela världen att unga är en kraft att räkna med.

Elever från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och elever på Westerlundska gymnasiet i Enköping skapar poesi inför Världspoesidagen med utgångspunkt i texterna i Vad håller ni på med? – En antologi om klimatet som ges ut av bokförlaget En bok för alla. Boken innehåller olika texter skapade av författare, musiker, poeter, serietecknare och aktivister. De bidrar tillsammans med dystopiska berättelser, lyftande fakta, spirande kärlek och en hel del skratt. Texterna tar på olika sätt avstamp i Agenda 2030.

I detta inlägg får ni ta del av hur Charlotta Hemlin har tagit sig an en ny spännande utmaning tillsammans med sina elever i åk 1 som läser kursen svenska som andraspråk. I ett annat inlägg får ni ta del av hur Maria Glawe tagit sig an samma spännande utmaning, men tillsammans med elever som läser svenska 2 och 3.

Charlotta och eleverna på Westerlundska gymnasiet i Enköping startade det lärorika äventyret med att utforska de globala målen, läste och samtalade kring innehållet i olika texter för att sedan, men utgångspunkt i texterna, skapa blackout poetry, diamantdikter och haiku. Till sist valde eleverna en av sina dikter, skrev en ny i helt fri form och delar sina dikter med autentiska mottagare i samband med Världspoesidagen. Så spännande det ska bli att läsa dikterna!

Det är ett roligt sätt att kombinera arbete med de globala målen och läsning av olika slags texter med kreativitet och ordglädje. Extra värdefullt att lyssna på rytm i språket i svenska som andraspråk och dessutom dela och ta del av alster från andra ger en extra skjuts i arbetet.

Charlotta Hemlin, lärare, Westerlundska gymnasiet i Enköping

Det finns en lärarhandledning till boken skapad av Per Sahlin. Den rekommenderas! Sahlin påpekar möjligheten att välja ut texter som passar syftet och målet med din undervisning eller ditt arbetsmoment. Eftersom texternas innehåll tangerar det centrala innehållet i flera skolämnen finns det också stora möjligheter att använda texterna för samarbeten över ämnesgränserna, skriver Sahlin. I handledningen finns en poesiuppgift kopplad till dikten Fräsch på insidan av poeten Ida Olofsson. Den kan fungera som inspiration för att skriva poesi för en hållbar framtid. Så här lyder instruktionen; Skriv en klimatdikt. Skriv om klimatångest, klimatsorg, klimatförändringar och klimathopp. Skriv klimatdystopiskt eller klimatutopiskt. Skriv. – och dela din dikt i samband med världspoesidagen! #sustsainablepoetry

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén