Vid poesiträdet i Söderslättsgymnasiets Mediatek: Sten Ivarsson, Magdalena Ivarsson, Eva Chelbat och Maria Glawe

Maria GlaweInitiativtagare, projektledare och kontaktperson. Förstelärare och speciallärare inriktning språk- läs- och skrivutveckling. Projektledare för arbetet med Glokala Sverige i Trelleborgs kommun.

Eva Chelbat –  Koordinator och kontaktperson samverkan skola, näringsliv och omgivande samhälle. 

Magdalena Ivarsson, skolbibliotekarie och grafisk designer. Sten Ivarsson, skolbibliotekarieassistent.