Vid poesiträdet i Söderslättsgymnasiets Mediatek: Sten Ivarsson, Magdalena Ivarsson, Eva Chelbat och Maria Glawe

Maria GlaweInitiativtagare, projektledare och kontaktperson. Förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet, inriktning literacyutveckling, digital kompetens och lärande för hållbar utveckling. Maria är också projektledare för Trelleborg kommuns medverkan i Glokala Sverige.

Eva Chelbat –  Koordinator.

Magdalena Ivarsson, skolbibliotekarie och grafisk designer.

Sten Ivarsson, skolbibliotekarieassistent.