/…/ vi måste ta vara på den unga kraften, deras mobilisering är kanske det största hoppet just nu. Allt fler barn och unga gör sig hörda – de hörs framför parlamenten, i sociala medier och Greta Thunberg träffar FN:s generalsekreterare. Här måste vi vara med och stötta den här rörelsen och visa på att barn och unga har rätt att delta och bli lyssande på!

Pernilla Baralt, generalsekreterare Unice, intervju i Omvärlden 18 september 2019

Sustainable Poetry är ett initiativ som ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid.

I samband med att barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i utbildningen och undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Sustainable Poetry är ett exempel på hur pedagogisk personal och omgivande samhällsaktörer kan arbeta med barnkonventionen på ett meningsfullt, kunskapande och medskapande sätt som gör skillnad för barn och unga och vår gemensamma framtid på hållbar väg.

Bild: Barnombudsmannen. Laddas ner här: Affisch om barnkonventionen