Släpp in kulturen i förskolan och skolan!

Barn och unga har rätt att vara inkluderade i kulturlivet och få uppleva kultur och eget skapande inom ramen för deras utbildning.

Genom projektet Sustainable Poetry vill vi bidra till kulturupplevelser som är relevanta och meningsfulla för barn och unga och samtidigt skapa rum för deras eget skapande. En viktig del i vårt arbete är att stärka samverkan mellan kultur och skola och verka för en likvärdig tillgång till konst och kultur för alla barn och unga. Skolans uppdrag att arbeta med kultur, skapande och estetik framgår tydligt i skollagen samt läroplaner och kursplaner. Det framgår även i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnens poesiutställning på kommunbiblioteket och barnens poesiutställning utomhus i Mullsjö kommun.

Barn och unga får möta professionella kulturaktörer i samband med den återkommande poesifestivalen som arrangeras i samband med firandet av Världspoesidagen. 2022 besökte författaren och skrivpedagogen Tove Berggren och poeten och artisten Emil Jensen poesifestivalen som arrangerades på Trelleborgs bibliotek.