Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

Ett bra skolbibliotek – där ledning, lärare och bibliotekarie arbetar tillsammans – gynnar elevernas läsutveckling och informationskompetens.

Gärden, C (2017) Skolbibliotekets roll för elevers lärande

Hur skolbiblioteket kan användas som pedagogisk resurs i undervisningen och elevernas lärande är en utmaning och möjlighet som vi tillsammans tar oss an i Sustainable Poetry. Dels handlar det om att stärka elevernas lärande, dels lärarnas kunskap om skolbibliotekens möjligheter som pedagogisk resurs i undervisningen och dels om det stöd som behövs från skoledningen.

Ett välfungerande skolbibliotek rustar eleverna för livet, förutom att det är ett viktigt redskap under deras skolgång, kommer Cecilia Gärdén fram till som har kartlagt svensk och internationell forskning om skolbibliotekens relation till elevernas lärande. I forskningsöversikten Skolbibliotekets roll för elevers lärande (2017) lyfts ett viktigt perspektiv fram för att få till genomgripande förändringar och det är att fokusera på gemensam kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier. Dessa möjlighetsarenor vill vi bygga genom Sustainable Poetry och öppna upp för en samskapande kultur där lärare och skolbibliotekarier lär av och med varandra för att stärka undervisning och elevernas lärande. Cecilia Gärdén efterfrågar att goda exempel på samarbeten mellan lärare och skolbibliotek lyfts fram, likaså skolbibliotek som lyfter elevperspektivet.

Läsförmåga, ett rikt språk och informationskompetens är inte endast relevanta kunskaper och förmågor för skolan, utan viktiga för att kunna vara delaktig i samhället och förstå världen omkring.

Gärden, C (2017) Skolbibliotekets roll för elevers lärande (s. 93)

En viktig del i samarbetet mellan lärare och skolbibliotek är också att vidga nätverket och lära av och med varandra utanför den lokala kontexten, exempelvis har Söderslättsgymnasiet i Trelleborg haft samarbete med skolbibliotekarieenheten i kommunen för att koppla ihop skolbibliotek och lärare i olika skolstadier. Ett annat utbyte är med skolbiblioteksverksamheten på Ystad Gymnasium och internationellt utbyte med skolbiblioteksverksamheten på Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve, Covilhã i Portugal.

School Libraries in Portugal operate in a network, receiving guidance from the School Libraries Network. The Library is the central body of the school, promoting the development of citizenship skills, where the Poetry for a Sustainable Future project is integrated, media literacy, reading and writing, among others, meeting the skills expected for the student to leave compulsory schooling.

In this sense, our school joined the project because it is agglutinating and allowing an openness to the world, integrating the stimulus of the development of skills in the field of writing, reading, research, collaborative work and citizenship.

Fátima Fradique, Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve, Covilhã, Portugal

Läs mer: Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3 och Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2018).

Poesifestivalen 2021 – Afternoon Tea “Skolbibliotekets roll i Sustainable Poetry”