Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. (Skolverket) Sustainable Poetry är ett exempel på hur det kan gå till i praktiken.

Skolbiblioteket – En pedagogisk investering

Skolbibliotekarierna är en självklar resurs i undervisningen och finns till för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Under projektets gång hoppas vi kunna inspirera andra till att använda denna fantastiska resurs till fullo. Exempelvis på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg finns två mediatek i världsklass med två inspirerade bibliotekarier. Här jobbar vi heltid för att serva ca 1100 elever med tillhörande lärare. En sak vi verkligen brinner för är att engageras i medskapande projekt där alla, oavsett behov och förutsättningar, kan ingå i gemenskapen. Vill du börja utnyttja din skolbibliotekarieresurs idag? Vad sägs då om att föreslå ett bokprat med tema poesi, en bokcirkel, arbete med de globala målen eller skaparverkstad? Hör gärna av er till oss för att komma igång med Sustainable Poetry på ert skolbibliotek eller annat bibliotek. Använd kontaktformuläret. 

Ett kreativt arbete för att möta alla elevers behov

Skolbibliotekarierna arbetar således för att stödja alla elever. Samtidigt stimuleras de att använda och utveckla hela sin förmåga. I Sustainable Poetry samskapar skolbibliotekarierna med lärare, speciallärare, modersmålslärare med flera för att ge alla elever stimulans och stöd.

För tredje året i rad har Mediateket på Söderslättsgymnasiet fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK. De har också tilldelats utmärkelsen årets bibliotek bland annat för deras kreativa medskapande i Sustainable Poetry; Här får varje elev en både lärande och utvecklande upplevelse för hela livet.”

Lyssna till Hanna Sällström, skolbibliotekarieenheten i Trelleborg och Sten Ivarsson, mediateksamordnare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, som läser poesi och tipsar om poesiböcker i samband med läslovet