LHU, 21st Century Competencies & digital kompetens

Genom att arbeta med Poesi för en hållbar framtid kan viktiga kunskaper och kompetenser, som behövs nu och i framtiden, utvecklas. 

Vad kännetecknar lärmiljöer som genomsyras av lärande för hållbar utveckling?

 • Det är inget skolämne utan ett förhållningssätt som ska genomsyra alla ämnen.
 • Det handlar inte om en pedagogisk uppgift i skolan utan ett livslångt lärande som pågår inom samhällets alla områden
 • Ämnesintegrerat arbete
 • Holistisk utgångspunkt
 • Verkliga uppdrag
 • Kunskaper och 21 st Century Competencies
 • Demokrati i undervisningen
 • Läraren är experten som vågar lära tillsammans med elever och kollegor
 • Undervisningen är processorienterad 
 • Utforskande, komplexa frågeställningar och förändring är en tillgång i undervisningen
 • Samarbete med kollegor och omgivande samhällsaktörer är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt med komplexa frågor

Vad innebär 21st Century Competencies?

Bild hämtad ur boken “Att bli lärare” av Insulander & Selander.

För en hållbar digitaliserad värld

I projektet har vi ett gemensamt fokus på att nyttja digitaliseringens möjligheter för att riva murar och bygga broar så att vi kan nå de globala målen tillsammans. Genom att stärka barns och ungas digitala kompetens och låta allas röster höras kan vi värna om det demokratiska samtalet och bland annat främja ett snällare internet. Vi tror att poesi för en hållbar framtid kan bidra med berättelser som förändrar världen i hållbar inriktning.