Partners

I projektet samskapar förskolor, skolor, och omgivande samhällsaktörer för att bidra till barns och ungas rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och ett livslångt lärande. Vårt gemensamma arbete knyts till barnkonventionen och Agenda 2030. Varmt välkomna att bli medskapare i Sustainable Poetry.

Samarbetspartners i samband med Trelleborgs första poesifestival, poesiutställningar och poesivandringar: