God utbildning för alla angår hela samhället

Projektet genomförs med stöd av Kockska Stiftelserna och i samarbete med ideella organisationer och andra omgivande samhällsaktörer. Varmt tack!

Sponsorer i samband med poesitävlingen och poesifestivalen 2019

Pengar som projektet tilldelats via två fantastiska utmärkelser används för att sprida läsglädje och möjliggöra för fler barn och unga att lära sig om hållbar utveckling samt att utvecklas till aktiva medskapare för en hållbar framtid.

Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning 2019
Läsguldet för tillgänglig läsning för alla 2019