God utbildning för alla angår hela samhället

Projektet genomförs med stöd av Kockska Stiftelserna och i samarbete med ideella organisationer och andra omgivande samhällsaktörer. Varmt tack!

Sponsorer i samband med poesitävlingen och poesifestivalen 2019

Pengar som projektet tilldelats via två fantastiska utmärkelser används för att sprida läsglädje och stärka barns och ungas språk- och kunskapsutveckling, lärande för hållbar utveckling samt medskapande i demokratin.

9