Projektet bygger på samskapande processer och dialog utifrån ett holistiskt perspektiv.