Samarbete med WWF

I projektet samarbetar vi med Världsnaturfonden. Germund Sellgren som tidigare arbetat med utbildningsfrågor på WWF delar sina tankar om betydelsen av skapande av kultur i skolan och vilken betydelse poesin har för att stärka elevernas röster och medskapande i framtiden på hållbar väg.

Vi står minst sagt inför stora utmaningar; himlen brinner, jorden störtar, vattnet stiger, torkan tilltar … Mänskligheten har gått vilse. Hur kan livsviktiga frågor formuleras så att det känns och berör och kanske till och med förändrar? Jag är övertygad om att en dikt som stor rot i hjärtat, ett musikstycke som gör en på gott humör eller en film som speglar människans komplexitet är viktiga delar i ett hållbart samhälle där de sociala dimensionerna utvecklas. Kan vi dessutom gå från konsumtion av kultur till skapande av kultur, ja då är kraften ännu starkare. 

Det handen skapar påverkar hjärnan, känslor och vår kunskap. För att finna vägar till ett hållbart samhälle måste både hjärta och hjärna vara med. Det är här poesin har en viktig roll att fylla. Poesin är en direkt länk till våra känslor. Det finns också en frihet inom poesin; en arena för reflektioner och tolkningar. Poesi är som gjord för de unga som ska ta över världen och göra jorden hel, som Laleh sjunger. I tider när det dunkla, det outtryckliga och drömmarna ska fångas och beskrivas kort och snabbt har poesin en plats.

Vi sa, vi ska ta över

Vi ska ta över världen

Vi ska bli stora

Vi ska bli mäktiga, ha ha

Och vi ska göra jorden hel

Ja vi ska göra vattnet rent

Och vi ska aldrig skada varandra mer

Och vi ska slåss

Ja, vi ska slåss mot Goliat

Så tro på mig

För jag vet att du är modigast

Utdrag ur texten Goliat av Laleh

Germund Sellgren