I samarbete med bland annat Den globala skolan och E-Twinning bygger Sustainable Poetry upp ett nationellt och internationellt lärarnätverk i syfte att främja och stärka utbildning och lärande för hållbar utveckling i förskolan och skolan.

Den globala skolan arbetar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Stöd ges även till kommuner och beslutsfattare i Sverige. E-Twinning är ett lärarnätverk som främjar och stärker internationalisering i skolan. 43 länder arbetar med eTwinning, både i Europa och utanför.

Sustainable Poetry är också medlem i det nationella LHU-nätverket som verkar för att lyfta lärande för hållbar utveckling genom erfarenhetsutbyte, och kompetensutveckling samt inspel i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp aktörer från organisationer, myndigheter och kommuner som träffas regelbundet.