Samskapande är nyckeln till god utbildning och en hållbar framtid för alla

Sustainable Poetry stödjer, stimulerar och engagerar barn, unga och vuxna i arbetet med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Även om projektet berör samtliga mål och delmål och det faktum att målen är odelbara så fokuserar projektet extra mycket på mål 4 och 17 och delmål 4.7 och 17.16. 

Mål 4 Alla som blir medskapande i projektet är med och stärker arbetet med främjandet av god utbildning för alla (mål 4), vilket handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vidare bidrar alla medskapare till att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen, vilket berör delmål 4.7. Tillsammans förbättrar vi utbildning och lärande så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, kompetenser och värderingar som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap handlar om att genom partnerskap och samarbete, både lokalt och globalt, skapa förändring tillsammans. Agenda 2030 visar vägen mot en hållbar värld och genom Sustainable Poetry vill vi sudda ut gränser och skapa möjligheter för människor att mötas; över kommungränser, landsgränser och över världsdelar för att skapa en inspirerande hållbar framtid tillsammans. Delmål 17.16 innebär att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Vi tror på kreativt samskapande och globalt partnerskap för att skapa en hållbar framtid!