I projektet nyttjar vi digitaliseringens möjligheter och samskapar lokalt, nationellt och globalt för att stärka en lärande gemenskap som inkluderar alla barn och unga oavsett förutsättningar och behov. Tillsammans arbetar vi för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen och genom poesin lyfter vi barns och ungas tankar och idéer för en hållbar framtid. Det främjar deras medskapande i samhällsutvecklingen och demokratin. Ytterligare en viktig del är att berika kraften i det professionella lärandet som sker när lärare lär av och med varandra i det dagliga arbetet.

Kreativt poesiskapande inom ramen för Sustainable Poetry

  • Lyft in de globala målen för hållbar utveckling och poesi i undervisningen.
  • Skapa dikter på valfritt sätt med koppling till ett eller flera av målen. Fantasin är gränslös och kan skapas på många olika sätt, vilket vi tillsammans lyfter genom att dela med oss av exempel till varandra. Bloggen är en digital mötesplats för att inspirera och inspireras.
  • Låt språklig och kulturell mångfald blomma ut – Skapa dikter på flera olika språk och genom olika estetiska uttryck. Använd digitala verktyg och medier i den kreativa processen.
  • Samarbeta gärna! Skapa exempelvis en gemensam dikt, läs varandras dikter, ge utvecklande respons. Arbeta med fördel ämnesövergripande, åldersblandat och med omgivande samhällsaktörer.
  • Dela gärna undervisningsexempel, lärupplevelser och poesi som skapas under processen. Använd kontaktformuläret i bloggen så publiceras det i flödet och/eller använd FB-gruppen Sustainable Poetrys flöde för att publicera själv. Använd hashtag: #sustainablepoetry så länkar vi samman allt det fantastiska vi skapar tillsammans med barn och unga.
  • Fira World Poetry Day den 21 mars tillsammans med hela världen och alla medskapare i Sustainable Poetry. Dela dikterna i sociala medier #sustainablepoetry, på skolan, på stadens torg, i gallerian, på biblioteket, på museet. Varför inte inspireras av Trelleborg och låt poesin berika alla medborgare genom att flytta ut på torg och gator, inbjuda alla till poesifestival, gå poesivandringar. Fantasin är, som sagt, gränslös!

Alla kan bli medskapande i Sustainable Poetry!

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Mats Söderlund, Poet