Det är enkelt att bli medskapare i Sustainable Poetry: 1.) inkludera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och poesi undervisningen och 2.) engagera eleverna i kreativt skapande och 3.) lyft deras röster, stärk deras medskapande i samhällsutvecklingen och fira World Poetry Day med att läsa, dela och skapa poesi.

World Poetry Day firar en av mänsklighetens mest värdefulla former av kulturellt och språkligt uttryck och identitet. Praktiserad genom historien – i varje kultur och på alla kontinenter – talar poesi om vår gemensamma mänsklighet och våra gemensamma värderingar, förvandling av de enklaste dikterna till en kraftfull katalysator för dialog och fred.

UNESCO

World Poetry Day är Sustainable Poetry Day

Varje år, infaller World Poetry Day den 21 mars, vilket är en dag då alla uppmuntras att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi (Unesco). Världspoesidagen är också Sustainable Poetrys födelsedag; en dag vi firar med återkommande poesifestival och poesivandringar i Trelleborg där vi delar barns och ungas poesi för en hållbar framtid. I digitala medier använder vi oss av följande hashtag: #sustainablepoetry

Flera vägar mot målet – Fantasin är gränslös!

  • Lyft in de globala målen för hållbar utveckling och poesi i undervisningen.
  • Skapa dikter på valfritt sätt med koppling till ett eller flera av målen. Fantasin är gränslös och kan skapas på många olika sätt, vilket vi tillsammans lyfter genom att dela med oss av exempel till varandra. Bloggen är en digital mötesplats för att inspirera och inspireras.
  • Låt språklig och kulturell mångfald blomma ut – Skapa dikter på flera olika språk och genom olika estetiska uttryck. Använd med fördel digitala verktyg, medier och annat material i den kreativa processen.
  • Samarbeta gärna! Skapa exempelvis en gemensam dikt, läs varandras dikter, ge utvecklande respons. Arbeta med fördel ämnesövergripande, åldersblandat och med omgivande samhällsaktörer.
  • Dela undervisningsexempel, lärupplevelser och poesi som skapas under processen. Använd kontaktformuläret i bloggen så publiceras det i flödet och/eller använd FB-gruppen Sustainable Poetrys flöde för att publicera själv. Använd hashtag: #sustainablepoetry så länkar vi samman allt det fantastiska vi skapar tillsammans med barn och unga.
  • Fira World Poetry Day den 21 mars tillsammans med alla medskapare i Sustainable Poetry. Dela dikterna i sociala medier #sustainablepoetry, i skolan, på skolans webb, på stadens torg, i gallerian, på biblioteket, på museet osv. Varför inte inspireras av Trelleborgs kommun och starta en lokal poesitävling för barn och unga, skapa en poesiutställning, låt poesin berika alla medborgare och besökare genom att flytta ut poesin på torg och gator, bjud in alla till poesifestival, gå på hälso-, läs- och kunskapsberikande poesivandringar i staden. Fantasin är, som sagt, gränslös!

Alla kan bli medskapande i Sustainable Poetry! Registrera medskapande här!

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Mats Söderlund, Poet