Digitalisering, samskapande (Co-Creation) och innovation är vägen framåt

I projektet nyttjar vi digitaliserinegns möjligheter och samskapar lokalt, regionalt och globalt för att stärka en lärande gemenskap som inkluderar alla oavsett förutsättningar och behov. Tillsammans arbetar vi för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen och genom poesin lyfter vi barns och ungas tankar och idéer för en hållbar framtid. Det främjar deras medskapande i samhällsutvecklingen! Ytterligare en viktig del är att berika kraften i det professionella lärandet som sker när lärare lär av och med varandra i det dagliga arbetet.

Kreativt poesiskapande inom ramen för Sustainable Poetry – Det är enkelt att bli medskapare!

  • Lyft in hållbarhetsfrågorna, Agenda 2030 och poesi i undervisningen.
  • Skapa dikter på valfritt sätt med koppling till ett eller flera av de globala målen. Fantasin är gränslös! Poesi kan skapas på många olika sätt, vilket vi tillsammans lyfter genom att dela med oss av exempel till varandra. Bloggen är en digital mötesplats för att inspirera och inspireras!
  • Låt språklig mångfald blomma ut – Skapa dikter på flera olika språk. Använd exempelvis digitala verktyg och medier som stöd för den kreativa processen.
  • Samarbeta gärna! Skapa exempelvis en gemensam dikt, läs varandras dikter, ge utvecklande respons. Arbeta med fördel ämnesövergripande, åldersblandat och med omgivande samhällsaktörer.
  • Dela gärna undervisningsexempel, lärupplevelser och poesi som skapas under processen. Använd kontaktformuläret i bloggen så publiceras det i flödet och/eller använd FB-gruppen Sustainable Poetrys flöde för att publicera själv. Använd hashtag: #sustainablepoetry så länkar vi samman allt det fantastiska vi skapar tillsammans med barn och unga.
  • Fira World Poetry Day den 21 mars tillsammans med hela världen och alla medskapare i Sustainable Poetry. Dela dikterna i sociala medier #sustainablepoetry, på skolan, på stadens torg, i gallerian, på biblioteket, på museet. Varför inte inspireras av Trelleborg och låt poesin berika alla medborgare genom att flytta ut på torg och gator, inbjuda alla till poesifestival, gå poesivandringar. Fantasin är, som sagt, gränslös!

Alla kan bli medskapande i Sustainable Poetry!

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Mats Söderlund, Poet