Det är enkelt att bli medskapare i projektet: 1.) inkludera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och poesi undervisningen 2.) engagera eleverna i kreativa lärprocesser 3.) lyft deras röster och stärk deras medskapande i samhällsutvecklingen genom att fira Världspoesidagen den 21 mars då vi tillsammans läser, skapar och delar poesi med hela världen: #sustainablepoetry

Flera vägar mot målet

  • Lyft in de globala målen för hållbar utveckling och poesi i undervisningen. Hämta inspiration här: Inspiration för undervisningen
  • Skapa dikter på valfritt sätt med koppling till ett eller flera av målen. Fantasin är gränslös och dikter kan skapas på många olika sätt, vilket vi tillsammans lyfter genom att dela med oss av exempel till varandra. Bloggen är en digital mötesplats för att inspirera och inspireras.
  • Låt språklig och kulturell mångfald blomma ut – Skapa dikter på flera olika språk och genom olika estetiska uttryck. Använd med fördel digitala verktyg, medier och annat material i den kreativa processen.
  • Samarbeta gärna! Skapa exempelvis en gemensam dikt, läs varandras dikter, ge utvecklande respons. Arbeta med fördel ämnesövergripande, åldersblandat och med omgivande samhällsaktörer.
  • Dela undervisningsexempel, lärupplevelser och poesi som skapas under processen. Använd kontaktformuläret i bloggen så publiceras det i flödet och/eller använd FB-gruppen Sustainable Poetrys flöde för att publicera själv. Använd hashtag: #sustainablepoetry så länkar vi samman allt det fantastiska vi skapar tillsammans med barn och unga i och utanför skolan.
  • Fira Världspoesidagen den 21 mars tillsammans med alla medskapare i Sustainable Poetry. Dela dikter i sociala medier #sustainablepoetry, i skolan, på skolans webb, på stadens torg, i gallerian, på biblioteket, på museet osv. Varför inte inspireras av Trelleborgs kommun som startat en lokal poesitävling och poesifestival för barn och unga och låtit poesin berika medborgare och besökare genom att flytta ut poesin på torg och gator. Fantasin är som sagt gränslös!

Alla kan bli medskapande i Sustainable Poetry! Meddela gärna medskapande här och var med och bygg upp en lärande gemenskap där vi tillsammans lyfter barn och ungas röster för en hållbar framtid.

Illustration: Liam Rayner Åkeson