Så blir du medskapare i projektet

Det är enkelt att bli medskapare i projektet: 1.) inkludera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och poesi undervisningen 2.) engagera eleverna i kreativa lärprocesser 3.) lyft barns och ungas röster och stärk deras medskapande i samhällsutvecklingen genom att uppmärksamma Världspoesidagen och delta i digitalt POESI-EVENT och POP UP POETRY på valfritt sätt. I anslutning till Världspoesidagen läser, skapar och delar vi poesi med hela världen. I sociala medier använder vi följande hashtag: #sustainablepoetry

Flera vägar mot samma mål

  • Lyft in de globala målen för hållbar utveckling och poesi i undervisningen. Hämta inspiration här: Utbildning och lärande för hållbar utveckling
  • Skapa dikter på valfritt sätt med koppling till ett eller flera av målen. Fantasin är gränslös och dikter kan skapas på många olika sätt, vilket vi tillsammans lyfter genom att dela med oss av exempel till varandra. Projektsidan och FB-gruppen är en digital mötesplats för att inspirera och inspireras.
  • Låt språklig och kulturell mångfald blomma ut – Skapa dikter på flera olika språk och genom olika uttryck. Använd med fördel digitala verktyg, medier och annat material i den kreativa processen.
  • Samarbeta gärna! Skapa exempelvis en gemensam dikt, läs varandras dikter, ge utvecklande respons. Arbeta med fördel ämnesövergripande, åldersblandat och med omgivande samhällsaktörer – skapa exempelvis musik-poesi, matematik-poesi, slöjd-poesi – det fungerar i alla skolans ämnen och bidrar till att väcka vår pedagogiska kreativitet till liv.
  • Dela gärna undervisningsexempel, lärupplevelser och poesi som skapas under processen. Använd kontaktformuläret så publiceras det i flödet och/eller använd FB-gruppen Sustainable Poetrys flöde för att själv publicera. Använd hashtag: #sustainablepoetry så länkar vi samman allt det fantastiska vi skapar tillsammans med barn och unga i och utanför skolan.
  • Fira Världspoesidagen den 21 mars tillsammans med medskapare i Sustainable Poetry. Dela dikter i sociala medier #sustainablepoetry, i skolan, på skolans webb, på stadens torg, i gallerian, på biblioteket, på museet i sporthallen osv. Var med i den nationella poesitävlingen: Hur vill barn och unga se framtiden?
  • Inspireras av Trelleborgs kommun som sedan 2019 arrangerar barns och ungas poesifestival och poesivandringar – som låtit poesin berika både medborgare och besökare genom att flytta ut poesin på torg och gator. Fantasin är som sagt gränslös!

Alla kan bli medskapande i Sustainable Poetry! Meddela medskapande via kontaktformuläret eller direkt i FB-gruppen och var med och bygg upp en professionell lärandegemenskap där vi tillsammans lyfter barn och ungas röster för en hållbar framtid.

Illustration: Liam Rayner Åkeson