Projektplan läsåret 2020/2021

Välj i vilken omfattning ni vill samskapa i projektet. Testa på egen hand tillsammans med eleverna i ditt klassrum eller med kollegor och elever på skolan. Testa att arbeta i nätverk, tvärs över kommunens förskolor och skolor eller skapa en internationell dimension i undervisningen genom att ansluta till projektet via eTwinning Projektet bygger på idén om professionella lärandegemenskaper – kollektivt ägandeskap, samskapande och undersökande arbete med fokus på att förbättra undervisningen och elevernas lärande. Läs mer om det här: Mot en samskapande skolkultur.

Klicka på länken för att ta del av projektplanen för läsåret 2020/2021