Klicka på länken för att ta del av projektplanen för läsåret 2020/2021

Välj i vilken omfattning du/ni vill samskapa i projektet. Vill du testa på egen hand i ditt klassrum eller tillsammans med kollegor på skolan? Vill du anta utmaningen tillsammans med lärare och elever på en annan skola? Kanske vill du skapa en internationell dimension i undervisningen och ansluta till projektet via eTwinning?