Maria Glawe, Grundare, projektledare och förstelärare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Eva Chelbat, Projektsamordnare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Sten Ivarsson, Mediatekssamordnare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Grafisk designer: Magdalena Ivarsson, NTI, Lund.

Ungdomsambassadörer: Elisabeth Anagnosti och Mattias Karlsson, Söderslättsgymnasiet

Sten Ivarsson, Maria Glawe, Eva Chelbat