Projektledning

Maria Glawe, Grundare och projektledare. Leg. grund- och gymnasielärare, meriterad förstelärare och speciallärare inriktning literacyutveckling, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Eva Chelbat, Projektsamordnare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Sten Ivarsson, Mediatekssamordnare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Gustav Fredlund, Skolbibliotekarie, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Magdalena Ivarsson, Grafisk Designer, NTI, Lund.