Praktikgemenskaper för utveckling av nya undervisningsmönster

En av de viktigaste motivationsfaktorerna i alla organisationer är övertygelsen om att det arbete som görs är värdefullt och meningsfullt, att det gör en positiv skillnad i världen.

Dafour & Marzano, 2017, s. 195; se även Håkansson & Sundberg, 2018).

Skolan har en lång tradition av ensamarbete och det vill vi utmana genom att bygga en samskapande kultur där lärare/pedagoger, skolbibliotekarier med flera lär av och med varandra. Den samskapande kulturen kännetecknas av att lärarna/pedagogerna driver undervisningsutvecklingen tillsammans och med eleverna som aktiva medskapare.