Världspoesidagen uppmärksammas med ett globalt digitalt event POP UP POETRY den 21 mars där vi läser och delar dikter som skapats under läsåret och i samband med poesifestivalen den 19 mars. Barn och unga uppmuntras att läsa och/eller dela med sig av sina dikter och vuxna engageras för att lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid.

Pop Up-konceptet handlar om att det under dagen dyker upp poesi lite här och där som bidrar till att skapa poesiyra. Det är möjligt att dela dikter i projektets FB-grupp och/eller i andra sociala medier med följande hashtag: #sustainablepoetry Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan alla medskapare runt om i världen ansluta till det globala poesifirandet och bli en betydande del av det dynamiska samskapandet för en hållbar framtid.

POP UP POETRY genomfördes första gången i samband med Världspoesidagen 2019. Johanna Wester, människorättsinformatör, författare och föreläsare läser dikten “Stark” skapad av Tova, grundskolan i Trelleborg.

Germund Sellgren, tidigare pedagog, författare och utbildningsansvarig på WWF läser dikten “I skogen är inget sig likt” av barn i förskolan i Trelleborg.

World Poetry Day firar en av mänsklighetens mest värdefulla former av kulturellt och språkligt uttryck och identitet. Praktiserad genom historien – i varje kultur och på alla kontinenter – talar poesi om vår gemensamma mänsklighet och våra gemensamma värderingar, förvandling av de enklaste dikterna till en kraftfull katalysator för dialog och fred.

UNESCO