POP UP POETRY 2021

Världspoesidagen 2021 uppmärksammades med digital POESIFESTIVAL den 19 mars och med POP UP POETRY den 21 mars där barn och unga uppmuntrades att läsa och dela med sig av dikter som de skapat för en hållbar framtid. Vuxna engagerades också i poesiäventyret genom att lyfta barns och ungas röster och stärka deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen. De utvalda bidragen till årets poesiantologi Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga presenterades genom POP UP POETRY.

POP UP POETRY -konceptet innebär att det under Världspoesidagen dyker upp poesi både här och där som bidrar till att skapa poesiyra. Det är möjligt att dela dikter i projektets Facebook-grupp och/eller i egna sociala medier med följande hashtag: #sustainablepoetry Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan alla medskapare runt om i världen ansluta till det globala poesifirandet och bli en betydande del av det dynamiska samskapandet för en hållbar framtid.

POP UP POETRY genomfördes första gången i samband med Världspoesidagen 2019. Bland annat deltog Johanna Wester, människorättsinformatör, författare och föreläsare och Germund Sellgren, pedagog, författare och tidigare utbildningsansvarig på WWF.

World Poetry Day firar en av mänsklighetens mest värdefulla former av kulturellt och språkligt uttryck och identitet. Praktiserad genom historien – i varje kultur och på alla kontinenter – talar poesi om vår gemensamma mänsklighet och våra gemensamma värderingar, förvandling av de enklaste dikterna till en kraftfull katalysator för dialog och fred.

UNESCO