World Poetry Day firar en av mänsklighetens mest värdefulla former av kulturellt och språkligt uttryck och identitet. Praktiserad genom historien – i varje kultur och på alla kontinenter – talar poesi om vår gemensamma mänsklighet och våra gemensamma värderingar, förvandling av de enklaste dikterna till en kraftfull katalysator för dialog och fred.

UNESCO

Världspoesidagen är således också Sustainable Poetrys festivaldag, vilket firas med ett globalt digitalt event POP UP POETRY där alla medskapare i projektet delar dikter som skapats under läsåret. Det är möjligt att dela dikter på projektets FB-sida och/eller i andra sociala medier med följande hashtag: #sustainablepoetry

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan alla medskapare världen över ansluta till det gemensamma poesifirandet och bli en betydande del av ett globalt samskapande för en hållbar framtid.

Här är två exempel på POP UP POETRY i samband med Världspoesidagen den 21 mars 2020. Omgivande samhällsaktörer ansluter till projektet och lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid.

Johanna Wester, människorättsinformatör, författare och föreläsare läser dikter “Stark” skapad av Tova, grundskolan.

Germund Sellgren, tidigare pedagog, författare och utbildningsansvarig på WWF läser dikten “I skogen är inget sig likt” av barn i förskolan.