Var med och skapa poesiyra på Världspoesidagen! I alla delar av världen finns poesin som bygger broar och förenar oss. Sustainable Poetry för barn och unga samman kring hållbar utveckling och genom poetiska uttryck främjas och stärks språklig mångfald samtidigt som det ger barn och unga en röst i det offentliga samtalet.

POP UP POETRY – konceptet är en digital aktivitet för alla medskapare i Sustainable Poetry – som syftar till att lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid och sprida poesiyra i samband med Världspoesidagen som firas över hela världen den 21 mars varje år. Det innebär att det dyker upp poesi både här och där runt om i världen.

Antingen läser barn och unga sina egna dikter eller så är det vuxna förebilder som läser. Bland annat presenteras de vinnande bidragen i poesiutmaningen genom POP UP POETRY. Dikterna går sedan att läsa i årets poesiantologi.

Det är möjligt att dela POP UP POETRY i projektets Facebook-grupp och/eller i egna sociala medier med följande hashtag: #sustainablepoetry Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan alla medskapare runt om i världen ansluta till det globala poesifirandet och vara med och skapa och dela poesi – ta del av barns och ungas tankar och idéer för en hållbar framtid.

Här är tre exempel på POP UP POETRY från Världspoesidagen 2021 och 2022:

Författaren Johanna Wester läser ett av de vinnande bidragen i poesiutmaningen. Dikten är skapad av Edvard och Joel på Sundsvall Gymnasium.

Ester, åk 3 ABC-huset i Mullsjö läser sin dikt “En värld full av vänskap”.

Fotograf Peter Löfqvist läser också ett av de vinnande bidragen i poesiutmaningen. Dikten är skapad av Viggo på Liljeskolan i Trelleborg.

Fler exempel på POP UP POETRY finns i Facebook-gruppen och Youtube-kanalen.