Hälsa och lärande går hand i hand. Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett hälsofrämjande perspektiv är att ge sig ut med barn och unga på poesivandring. 17 mål, 17 dikter i 17 skyltfönster runt om staden, vilket lockar till upptäckarglädje och samtidigt till reflektion kring hur vi alla kan bli medskapare till en hållbar framtid.

Projektets första poesivandringar hölls i Trelleborg i samband med Trelleborgs första poesifestival 2019. Det var skolan och näringslivet som samverkade för att lyfta barns och ungas röster och stärka deras medskapande i samhällsutvecklingen. Poesivandringen syftade också till att öka kännedomen om de globala målen bland medborgare och besökare i kommunen.

Läs mer om poesivandringen i följande länkar: Poesivandring för en hållbar framtid fortsätter – Trelleborgs Allehanda Poesivandringar för en hållbar värld – Språk Makt skapande (Sörmland)