Poesivandring i staden

Samverkan mellan utbildning, näringsliv och sjukvård

Hälsa och lärande går hand i hand. Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i förskolan och skolan är att ge sig ut med barn och unga på poesivandring i staden. 17 mål, 17 dikter i 17 skyltfönster runt om staden, vilket lockar till upptäckarglädje och samtidigt till reflektion kring hur vi alla kan bli medskapare till en hållbar framtid.

Projektets första hälsofrämjande och kunskapshöjande poesivandringar hölls i Trelleborg i samband med Trelleborgs första poesifestival 2019. Det var skolan, näringslivet och sjukvården som samverkade för att lyfta barns och ungas röster, stärka deras medskapande i samhällsutvecklingen och bygga broar mellan skolan och omgivande samhälle. Poesivandringen syftade också till att öka vetskapen om de globala målen bland medborgare och besökare i Trelleborgs kommun.

Läs mer om poesivandringarna: Poesivandring för en hållbar framtid fortsätter – Trelleborgs Allehanda

Vill ni arrangera poesivandringar i er kommun och få lite mer inspiration? Ta kontakt med projektteamet via kontaktformuläret.