Poesiutmaningen 2018/2019

Projektets andra poesiutmaning engagerar barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet i Trelleborgs kommun. Poesiutmaningen har således letat sig ut från gymnasieskolans väggar och engagerar även barn och unga i förskolan och grundskolan. Tema: Poesi för en hållbar framtid.

Hur vill barn och unga i Trelleborg att framtiden ska se ut om de får vara med och bestämma? Vems röster får höras? I samband med Världspoesidagen 2019 inbjuder Sustainable Poetry barn och unga till samskapandet av den digitala poesiantologin “Poesi för en hållbar framtid”

Hur går det till?

Poesiutmaningen handlar om att ge barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet möjlighet att berätta om sina tankar och idéer för en hållbar framtid genom att utforska FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och skapa en dikt på valfritt sätt och på flera olika språk om de så önskar. De får således använda sin fantasi, kunskap och kreativitet för att gestalta framtiden på hållbar väg.

I diktskapandet ska de utgå från ett/flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dikten ska vara skriven på svenska och gärna på fler språk. Tillsammans lyfter vi fram den språkliga mångfalden som behövs i samskapandet av i ett hållbart samhälle. De kan skapa dikten individuellt eller i grupp. Barn och unga lämnar själv in bidraget via länk senast 8 mars. Endast ett bidrag per person eller grupp. En jury utser därefter ett antal dikter som sedan ingår i poesiantologin Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg. Vinnarna presenteras genom POP UP POETRY i samband med Världspoesidagen den 21 mars. De kontaktas även via mail. Alla barn och unga som skapat poesi för en hållbar framtid får ett fint diplom.