Poesitävlingen arrangerades första gången läsåret 2018-2019 och var öppen för bidrag från barn och unga, från förskolan till gymnasiet i Trelleborgs kommun. Läsåret 2020-2021 blir poesitävlingen rikstäckande. Mer information om tävlingen förmedlas inom kort.

Bidraget ska vara en dikt skapad med utgångspunkt i ett/flera av de globala målen för hållbar utveckling. Sista inlämningsdag 1 mars 2021.

Illustration: Liam Åkeson Rayner