Poesitävling – Drömmar för en hållbar framtid

Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency

Berätta om dina drömmar för en hållbar framtid. Utgå från ett/flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och berätta hur du vill se framtiden. Ge röst genom att skapa poesi på valfritt sätt och skicka in bidraget till tävlingen mellan perioden 1 februari – 8 mars 2021. (Sista inlämningsdatum är förlängd på grund av sportlovet).

Barn och unga, i förskolan, grundskolan och gymnasiet, kan delta i tävlingen. Dikten ska kopplas ihop med hållbar utveckling och kan skapas på flera olika sätt och på flera olika språk – med en översättning på svenska och/eller engelska. Bidraget kan skapas av flera, men räknas då som ett bidrag. Här kan du hämta inspiration för ditt skapande: Poesiantologier av barn och unga och tips & idéer för att skapa poesi. Låt kreativiteten flöda!

Vinnarna utses av en jury och presenteras i samband med poesieventet den 19 mars och Världspoesidagen den 21 mars. 17 bidrag väljs ut och ingår i läsårets e-poesiantologi; “Drömmar för en hållbar framtid – av barn och unga”. 3 bidrag tilldelas ett pris och alla som skickar in bidrag i tävlingen får ett diplom.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.