Poesislingan i Klagstorp – Lockar till utevistelse, lärande och rörelse i skolan

Ett gott liv på landsbygden – sett ur barnens perspektiv

Poesi tar plats på landsbygden när Klagstorp våren 2023 får en permanent poesislinga. Poesislingan är en del av Trelleborgs kommuns arbete med hållbar utveckling på landsbygden. I landsbygdsstrategin ingår olika utvecklingsområden med ett antal effektmål och aktiviteter. En aktivitet är att kommunen genomför dialogtillfällen med syfte att få fram ungas syn på landsbygden – med fokus på utveckling och framtid. Poesislingan är en sådan aktivitet och i landsbygdsstrategin för Trelleborgs kommun framgår att ungas behov och åsikter ”måste tas i beaktning och dialog med denna grupp måste skapas och integreras i kommunens arbete med landsbygdsutveckling.” (Läs vidare i Landsbygdsstrategin för Trelleborgs kommun). 

Barnen i åk 4 på Klagstorps har varit medskapare till Poesislingan i Klagstorp. Det är en hälsofrämjande poesislinga som alla kan ta del av, såväl medborgare och besökare i Trelleborg. Under läsåret 2022/2023 har barnen utforskat FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – med utgångspunkt i sin egen närmiljö. De har haft författarbesök som en del i poesiäventyret. Författaren och skrivpedagogen Tove Berggren inspirerade och höll en kreativ workshop tillsammans med barnen på skolan som mynnade ut i ord och bilder som sedan blev dikter. Tove Berggren:

“Jag hade aldrig hört talas om något liknande. Ett projekt som lyfter ungas röster om sin närmiljö utanför det egna klassrummet och skolan. Dikter som alla kan ta del av, invånarna i Trelleborgs kommun och varenda en som råkar ha vägarna förbi Klagstorp. En hälsofrämjande permanent poesislinga på landsbygden, skrivna av elever i klass fyra, illustrerade av Nikki Schmidt. Dikter som oavsett årstid, väderlek eller tid på dygnet finns där. Det är så fint att jag ryser!”  

Författaren och skrivpedagogen Tove Berggren

I poesislingan finns åtta dikter som barnen skapat gemensamt. De har även ritat bilder. Bilderna har varit utgångspunkt för de slutgiltiga Illustrationerna som skapades av Nikki Schmidt. I dikterna framgår barnens tankar för en hållbar framtid på landsbygden. De har fått leka och experimentera med språkets möjligheter och uttrycker i dikterna vikten av trygghet, vänskap, utbildning, fritid, mänskliga rättigheter, vikten av att ta hand om djur och natur på hållbar väg och mycket mer.

Illustratören Nikki Schmidt vid poesislingan

Hela skolan firar samskapandet för en landsbygd på hållbar väg

Glädje, gemenskap och framtidshopp förmedlas när poesislingan invigs i strålande solsken på Klagstorps skola. Alla barn och vuxna på Klagstorps skola samt barn och vuxna i förskolan intill skolan har samlats förväntansfulla på skolgården. Skolkökets personal står för korvgrillning utomhus och i skolans foajé väntar läcker dessert, fruktbuffé och god dricka i festliga glas. Skolans rektor Mohammad Fakhro och Erik Lundström, politiker höll tal, därefter fick barnen och rektor klippa bandet.

Projektet genomförs med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – i ett samarbete mellan Leader Söderslätt, Trelleborgs kommun och föreningen Sustainable Poetry.