Kulturella mötesplatser för barn och unga

Alla medskapare i projektet uppmärksammar Världspoesidagen den 21 mars med olika aktiviteter där barn och unga får möjlighet att mötas kring hållbarhetsfrågor och dela sina dikter med verkliga mottagare i det omgivande samhället. Varje förskola/skola designar tillsammans med barnen/ungdomarna hur och var poesidagen ska uppmärksammas. Här följer tre inspirerande exempel från tre olika kommuner:

I Trelleborg arrangeras en återkommande poesifestival som kombinerar hållbarhet, poesi och demokrati med fokus på barns och ungas röster och medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg. Festivalen är en demokratisk och kulturell mötesplats för alla där barn och unga där de välkomnas att läsa, skapa och dela poesi för en hållbar framtid. Festivalen planeras och genomförs tillsammans med barn och unga som aktiva medskapare. Genom festivalen främjas gemenskap och samhörighet mellan barn och unga samtidigt som det skapas möjlighet för ung medborgardialog. De får möta förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen och lyfter sina röster genom exempelvis poesiutställningar, poesiläsningar på scen, rundabord-samtal och POP UP POETRY. Poesifestivalen som bygger på gemenskap, trygghet och framtidstro är öppen för alla, således finns möjligheten att även bjuda in medborgare i olika åldrar, däribland föräldrar. Poesifestivalen öppnar även upp för utbyte och samarbetsmöjligheter mellan pedagoger, lärare och bibliotekarier. Läs mer om tidigare poesifestivaler här: 2022, 2021, 2020, 2019

I Sollentuna har diktpromenader arrangerats tillsammans med barn och unga. Genom diktpromenader längs Edsvikens strandpromenad och runt omgivningarna kring Bögs Gård har barn, unga och vuxna tittat och lyssnat på animerad poesi som elever från olika skolor skapat på Makerzone.  Projektet med att låta barn och ungas röster för en hållbar framtid bygger på kreativt samskapande som möjliggörs med digitala verktyg. Alla elever har arbetat målmedvetet med att visualisera sin dikt med hjälp av programmering, berättar Lisa Eriksson, som är verksamhetsansvarig på Makerzone (Sollentuna (2021) Sollentunaelev en av vinnarna på världspoesidagen).

I Mullsjö arrangerades poesipromenader runtom i det lokala samhället. Barnen har läst, tänkt och skrivit dikter kopplade till demokrati, fred och de 17 globala globala målen. Dikterna blev dels en poesiutställning på biblioteket, dels en poesiutställning i butiker, på café och på äldreboende, samt på bron mitt i Mullsjö. Barn, lärare, föräldrar, kommunchefen, kommunalråd med flera kom ut och läste barnens dikter. Bilar tutade och cyklister plingade och vinkade, berättar Anki Källman som är lärare på ABC-huset i Mullsjö.

Trelleborg – Sollentuna – Mullsjö