#Sustainablepoetry WorldWide!

Bli medskapare till världens största digitala poesisamling

Världspoesidagen inrättades av Unesco 1999 för att inspirera och ge poesin en större roll i samhället. Den 21 mars är en speciell dag då vi vill uppmuntra alla till att läsa, skapa och publicera poesi och därmed vara en viktig del i en global gemenskap. Sustainable Poetry är en sådan gemenskap! Varje individs tanke och handling är värdefull och behövs för att de 17 globala målen ska bli verklighet!

Vilket/vilka mål slår ditt hjärta extra för? Berätta för alla under World Poetry Day! Dela i sociala medier: #sustianablepoetry

Känslor, tankar, idéer och erfarenheter: poesi rymmer hela livet. På Världspoesidagen lyfter vi hur poesi uttrycker det mänskliga och gemensamma, men också vikten av att värna kulturell mångfald och yttrandefrihet.

Unesco, Sverige

Poesifestival – Think global, Act Lokal

Förutom att bidra till den globala och digitala poesisamlingen finns alla möjligheter att skapa olika “happenings” på egen hand eller tillsammans med andra. Inspireras av initiativet att tillsammans med barn och unga och olika samarbetsaktörer både i och utanför skolan skapa en poesifestival som alla medborgare kan besöka och berikas av. Under Trelleborgs första poesifestival delades alla poesimästerverk som skapats av barn och unga i Trelleborg under läsåret 2018/2019. Klicka på länken för mer information: Lokalt samskapande