Poesiantologier

O mäktiga féer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där ni brukar komma stickande med – ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta!

Astrid Lindgren

Hur kan vi väcka barns och ungas nyfikenhet och intresse för hållbar utveckling och poesi och samtidigt öka intresset för läsning?

Genom Sustainable Poetry vill vi bidra till att stärka ett lärande för hållbar utveckling och möjliggöra för barn och unga att genom poesin göra sina röster hörda och ta plats i demokratin och samhällsutvecklingen. Vi vill dessutom bidra till läsfrämjande aktiviteter som vänder sig till barn och unga. Ett exempel på en sådan aktivitet är den årliga digitala poesiantologin som skapas tillsammans med barn och unga, pedagoger och lärare, skolbibliotekarier och professionella kulturaktörer. Den digitala antologin delas ut i samband med sommarlovet, vilket är ett bra tillfälle för barn och unga att underhålla läsningen och delta i olika läsaktiviteter tillsammans med andra.

I poesiantologierna lyfts hållbarhetsfrågor genom poesi utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Att läsa hållbar poesi berör oss som människor och har betydelse för såväl bildning och personligt växande som för samskapandet av en hållbar framtid.

Att få vara med och skapa poesi för en hållbar framtid tycker jag är väldigt roligt, sprängande och även lärorikt. Det här med att allas röster får vara med och påverka tycker jag är väldigt fint för det visar att alla är lika värda oavsett vad. Ingen ska behöva vara utanför.

Elisabeth, Söderslättsgymnasiet (Citat hämtat ur poesiantologin “Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg”)

Läs, samtala, skapa och dela poesi!

Föräldrar, pedagoger, lärare och andra vuxna är viktiga förebilder. Genom att visa poesiantologierna för barn och unga och uppmuntra till läsning kan fler lära sig om hållbar utveckling och fundera över hur de vill se samtiden och framtiden på hållbar väg. Läs gärna högt tillsammans ur diktböckerna. Högläsningen ger gemensamma läsupplevelser som väcker intresset för läsning och hjälper barn och unga att vidga sina perspektiv. Eftersom dikterna är skapade av barn och unga är det enkelt att knyta an till deras egna erfarenheter och tankar i samtalet om en hållbar framtid. Reflektera och fånga upp deras funderingar och frågor. Avsluta förslagsvis läsningen med att barn och unga får klä sina tankar och känslor i ord. Skapa och dela poesi för en hållbar framtid: #sustainablepoetry

Läs mer och ladda ner poesiantologierna:

Poesi för en hållbar framtid (2020)

Imagine – Better days will come (2020)

Drömmar för en hållbar framtid (2021)