O mäktiga féer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där ni brukar komma stickande med – ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta!

Astrid Lindgren

Litteratur- och läsfrämjande

Hur kan vi väcka barns och ungas nyfikenhet och intresse för hållbar utveckling och poesi och samtidigt öka intresset för läsning?

Genom Sustainable Poetry vill vi bidra till att stärka lärande för hållbar utveckling och möjliggöra för barn och unga att genom poesin göra sina röster hörda och ta plats i demokratin och samhällsutvecklingen. Vi vill dessutom bidra till läsfrämjande aktiviteter som vänder sig till barn och unga. Ett exempel på en sådan aktivitet är den årliga digitala poesiantologin som skapas tillsammans med barn och unga, pedagoger och lärare, skolbibliotekarier och professionella kulturaktörer. Den digitala antologin delas ut i samband med sommarlovet, vilket är ett bra tillfälle för barn och unga att underhålla läsningen och delta i olika läsaktiviteter tillsammans med andra.

I poesiantologierna lyfts olika hållbarhetsfrågor fram genom poesi utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Att läsa hållbar poesi berör oss som människor och har betydelse för såväl bildning och personligt växande som för samskapandet av en framtid på hållbar väg.

Att få vara med och skapa poesi för en hållbar framtid tycker jag är väldigt roligt, spännande och även lärorikt. Det här med att allas röster får vara med och påverka tycker jag är väldigt fint för det visar att alla är lika värda oavsett vad. Ingen ska behöva vara utanför.

Elisabeth, tidigare elev i gymnasiet (HÄMTAT UR POESIANTOLOGIN “POESI FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID AV BARN OCH UNGA I TRELLEBORG”)

Läs, samtala, skapa och dela hållbar poesi!

Föräldrar, pedagoger, lärare och andra vuxna är viktiga läsförebilder. Genom att visa poesiantologierna för barn och unga och uppmuntra till läsning kan fler lära sig om hållbar utveckling och fundera över hur de vill se samtiden och framtiden på hållbar väg. Genom att läsa dikterna högt tillsammans skapas gemensamma upplevelser som främjar läsning och bidrar till att vidga perspektiven inom hållbarhet. Eftersom dikterna är skapade av barn och unga är det enkelt att knyta an till deras egna erfarenheter och tankar i samtalet om en hållbar framtid. Reflektera och fånga upp deras funderingar och frågor. Avsluta förslagsvis läsningen med att ge barn och unga möjlighet att visualisera framtiden och klä sina tankar och känslor i ord. kanske vill de vara med i den årliga poesitävlingen och bidra till årets poesiantologi? Skapa och dela poesi för en hållbar framtid: #sustainablepoetry

Ladda ner poesiantologierna här:

Poesi för en hållbar framtid (2020)

Imagine – Better days will come (2020)

Drömmar för en hållbar framtid (2021)