Elever på vård- och omsorgscollage på Söderslättsgymnasiet gjorde sin praktik på Lasarettet i Trelleborg och fick därefter, när de var tillbaka i skolan, skapa poesi kopplat till det globala målet 3: god hälsa och välbefinnande.

Syftet var att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling och lärande för hållbar utveckling och samtidigt skapa något av värde för patienternas, besökarnas och medarbetarnas upplevelse på sjukhuset.

Lyssna till Evelina Andrén, kommunikationsansvarig på Lasarettet i Trelleborg – det personliga sjukhuset, som berättar om det kreativa samskapandet. Läs mer: Poesi för hälsa och välbefinnande