Elever på vård- och omsorgscollage på Söderslättsgymnasiet gjorde sin praktik på Lasarettet i Trelleborg och fick därefter, när de var tillbaka i skolan, skapa poesi kopplat till det globala målet 3: god hälsa och välbefinnande. Syftet var att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling och lärande för hållbar utveckling samtidigt som de gemensamt fick skapa en poesiutställning – ett värde för patienternas, besökarnas och medarbetarnas upplevelse på sjukhuset.

Lyssna till Evelina Andrén, kommunikationsansvarig på Lasarettet i Trelleborg – det personliga sjukhuset, som berättar om det kreativa samskapandet. Läs också mer om samarbetet i skolan och samarbetet med haikupoeten Anna Maris: Poesi för hälsa och välbefinnande