Retorik i skolan ger alla elever möjlighet att uppfylla kunskapskraven och att vilja, våga och kunna gå ut i samhället och delta i demokratiska processer, stå för sina åsikter och våga ifrågasätta.

Beronius, K & Ekenwall, M “Våga tala – vilja lyssna”, UR, Lärarhandledning

I Sustainable Poetry arbetar vi engagerat med kunskapshöjande insatser och kreativt samskapande för att förebygga näthat, stärka barns och ungas förmåga att genomskåda vilseledande information, utvecklas till goda lyssnare och stimulera deras inneboende kraft att våga uttrycka sig i demokratisk anda.

Demokrati – poesi – retorik är sammanflätat i det kreativa samskapandet. Genom poesin sätter barn och unga ord på sina tankar och känslor, lyssnar och respekterar andras åsikter och genom att knyta retorik till poesiarbetet lär sig eleverna att kommunicera och värna det demokratiska samtalet. Elever som lär sig retorik, lär sig bland annat att analysera och genomskåda desinformation och propaganda.

I projektet ger vi således röstutrymmet till barn och unga – våra framtida beslutsfattare – för att värna det demokratiska samtalet i en digital tid.

Illustration: Nikki, Simply Draw it Big