Hur skapar vi broar mellan skolan och arbetslivet i frågor som rör hälsa och hållbara arbetsplatser? Hur blir unga medskapare på riktigt?

Poesi för hälsa och välbefinnande skildrar co-creation mellan personal på Trelleborgs Lasarett och elever och lärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Lyssna till Evelina Andrén, kommunikationsansvarig på Lasarettet i Trelleborg – det personliga sjukhuset, som berättar om det kreativa samskapandet.

Ungas medskapande i formandet av framtidens hållbara arbetsmiljö

Elever på vård- och omsorgscollage på Söderslättsgymnasiet gjorde sin praktik på Lasarettet i Trelleborg och fick därefter, när de var tillbaka i skolan, skapa poesi kopplat till det globala målet 3: god hälsa och välbefinnande. Syftet var att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling och lärande för hållbar utveckling och samtidigt skapa något av värde för patienternas, besökarnas och medarbetarnas upplevelse på sjukhuset. Dessutom fick de möjlighet att påverka frågor som rör hälsa och hållbara arbetsplatser.

I haikupoeternas fotspår – de stora frågorna i litet format

Med utgångspunkt i det globala målet 3 fick eleverna ge sig i väg på Ginkopromenad (promenad för att hämta inspiration till haikudikter) i ämnet hälsopedagogik och känna in omgivningarna i Trelleborg med alla sinnen. Under vandringen fotograferade eleverna naturomgivningar och valde sedan ut en bild som utgångspunkt för att skapa en haikudikt i svenskämnet (svenska 2). I samband med skapandet samarbetade lärare och elever med den flerfaldigt prisade haikupoeten Anna Maris.

Ämnesövergripande samarbete med språket och programmålen i fokus

I examensmålen för vård- och omsorgsprogrammet framgår att utbildningen ska utveckla elevernas kommunikativa med målsättningen att främja ett rikt och nyanserat språk som är redskap för reflektion och lärande. Utbildningen ska också utveckla elevernas kreativitet, intiativförmåga och medvetenhet kring nyskapande initiativ. Vidare ska utbildningen ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden (Utdrag ur examensmålen för vård- och omsorgsprogrammet – Skolverket).

Elevernas tavlor blir utställning och vernissage på sjukhuset

Här ser vi en samling dikter som följer haikuns traditionella stavelseräkning med vackra, stämningsfulla bilder. Som i riktigt bra haiku speglar dikterna de riktigt stora frågorna i litet format. Att läsa en haiku är att få en enkel bild, som i sin enkelhet ger läsaren en djupare mening.

Anna Maris, Haikupoet

Poesi för hälsa och välbefinnande

Poesivernissage framflyttad på grund av corona

POP UP POETRY på det personliga sjukhuset