Barns rätt av Nazir, Grundskolan

Barn är det viktigaste i livet

Skola får man inte ta för givet

Vi önskar alla barn framtid och fred

Möjligheterna står på led

Barn och barnbarn finns i vårt hjärta

Utan trygghet för dem känner jag smärta

MÅL 4 – God utbildning för alla