Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg

Projektets första digitala poesiantologi skapades av barn och unga i Trelleborg. Tanken är dels att väcka nyfikenhet för hållbarhetsfrågor, dels främja läsning och dels inspirera barn och unga till att göra sina röster hörda för en hållbar framtid.

Med detta initiativ vill Sustainable Poetry även inspirera pedagoger, lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna i barns närhet att läsa högt tillsammans med barn och unga. Vuxna är viktiga förebilder. Den gemensamma läsningen ger ett värdefullt tillfälle att samtala om vilka tankar och känslor som väcks i mötet med dikterna och illustrationerna. Skapa förförståelse genom att titta på bilderna, läs gemensamt, ta reda på vilka dikter som väcker barns och ungas nyfikenhet och intresse och ge tid för att bemöta frågor samt koppla ihop innehållet med deras tankar och erfarenheter. 

Ladda ner boken: Poesi för en hållbar framtid