Poesi för en hållbar framtid

I samband med Världspoesidagen den 21 mars 2020 släpptes den första, Sustainable Poetry- antologin Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg. Det är en gratis e-bok som innehåller ett urval av dikter som skapats av barn och unga i Trelleborg under läsåren 2017-2018 och 2018-2019. Dikterna som skapats under året 2019-2020 kommer ligga till grund för poesiantologin 2021.

Boken har ett läsfrämjande och kunskapshöjande syfte; dels att inspirera till läsglädje, öka kännedomen om de globala målen samt möjligheten att vidga sina perspektiv med andras tankar och hämta inspiration för att själv skapa poesi för en hållbar framtid. Poesin är livsviktig! Det kan vi läsa in i författaren och poeten Mats Söderlunds följande ord; Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Här kan du ladda ner boken: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg

Boken har finansierats via vinstpengar som projektet tilldelats i samband med följande utmärkelser; Skolverkets och EU-kommissionens kvalitetsutmärkelse The European Language Label och MTM:s utmärkelse Läsguldet.