Sustainable Poetry är ett samskapande projekt där alla medskapare är med och vidareutvecklar projektet. Projektet har också ett antal pedagogiska ambassadörer som inspirerar, samordnar och är kontaktpersoner för medskapandet i projektet på olika förskolor/skolor/verksamheter.

Maria Franzén och kollegor på Makerzone i Sollentuna erbjuder skolklasser möjlighet till lärande genom en kreativ mötesplats med digitalt skapande och programmering som komplement och resurs till undervisningen i klassrumsmiljö, exempelvis erbjuder de Sustainable Poetry till årskurs 4-9. Läs mer och inspireras av deras upplägg här: Sustainable Poetry

Mer information om Marias arbete med eleverna och hennes tidigare arbete som förstelärare inom IKT finns i bloggen Marias bildtorg

Anki Källman och Anneli Wahlsten, lärare på Gunnarsboskolan i Mullsjö och pristagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 arbetar med poesi och de globala målen tillsammans med barn i grundskolan åk 1 och 2. Läs mer och inspireras av deras arbete: Dikten öppnar våra tanken och sinnen

Johan Sköld, Lärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska samt förstelärare inom IKT vid ForsagaAkademin i Forshaga. Johan arbetar med poesi och de globala målen tillsammans med nyanlända elever. Inspireras av deras arbete: Framsteg i Svenska