#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Sida 2 av 36

Finalist till Läsguldet 2019 – Vilken glädje!

Bland många nominerade har juryn (MTM) vaskat fram fem finalister till Läsguldet 2019 och Sustainable Poetry är en av finalisterna som skapar tillgänglig läsning för alla. Med Läsguldet uppmärksammar vi personer, organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor. 

Sustainable Poetry samskapar med hela världen

Vilken glädje att dela finalistplatsen med alla fantastiska medskapare i Sustainable Poetry! Samskapandet för en hållbar framtid sker med stort engagemang och tilltro till ungas förmågor att påverka framtiden såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Sustainable Poetry är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket innebär att inte lämna någon utanför. Vi vill öppet och inkluderande inbjuda alla till ett aktivt medskapare där den individuella friheten att skapa är gränslös. Det är så vi möjliggör god utbildning för alla oavsett förutsättningar och behov. Det är också så vi tillsammans kan nå de globala målen till 2030!

Fira med oss genom att läsa och skapa poesi för en hållbar framtid tillsammans med barn och unga. Öppna upp klassrumsfönstret och släpp in omvärlden, utforska de komplexa frågorna utan givet svar, låt orden flöda fritt för vår gemensamma framtid och var med att sprida mer kärlek på nätet. #sustainablepoetry

Under projektet har vi lagt särskild vikt vid att inkludera och inspirera – det viktigaste av allt har varit medskapandet hos våra elever och genom att lyfta det har vi tillsammans skapat livslång läsglädje. Sustainable Poetry lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin.

Sustainable Poetry i Trelleborg – MTM

Varma hälsningar

Maria, Projektledare och initiativtagare till Sustainble Poetry

Hållbar människa

Världsdagen och Skåneveckan för psykisk hälsa

Enligt resultat i Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? känner varannan tjej och var tredje kille ängslan, oro eller ångest varav 10 procent av unga kvinnor och 5 procent av unga män uppger att de har svåra besvär. Det innebär alltså att i en grupp med 30 elever så finns, statistisk sett, minst tre elever som lider av svår ångest. Det vill vi samtala om och tillsammans med unga främja god hälsa och motverka och förebygga ohälsa. Det är angeläget att lyfta fram en fråga som många gånger skambelagts och skapat lidande.

Främja hälsa och förebygga ohälsa

I samband med världsdagen för psykisk hälsa och Skåneveckan för psykisk hälsa arrangerar Sustainable Poetry en unik föreläsning, kreativ poesiworkshop och Afternoon Tea för gymnasieelever, lärare, bibliotekarier m.fl. på Söderslättsgymnasiet. Det blir en eftermiddag i gemenskapens tecken där vi tillsammans vill öka kunskapen, hoppet och stärka samtalet kring psykisk hälsa. (Under veckan, i hela Skåne, genomförs olika kulturarrangemang, informationssatsningar och mötesplatser.

Hållbar människa

Catarina Rolfsdotter-Janssons föreläsning Hållbar människa handlar om hur du kan ta hand om dig själv och planeten samtidigt.

Genom att ta hand om dig själv på djupet kan du bli bättre på att ta hand om planeten. Catarina Rolfsdotter-Janssons föreläsning bygger på hennes senaste bok och ger dig verktyg för att ta hand om din psykiska hälsa och minska glappet mellan dina djupaste värderingar och dina handlingar.

Catarina Rolfsdotter-Jansson är författare, föreläsare och programledare med hållbarhet som fokusområde. Är sedan 15 år tillbaka även yogainstruktör och i sin bok och i föreläsningen sammanfogar hon sina båda expertområden.

Kreativ poesiworkshop & Afternoon Tea

Utifrån Catarinas föreläsning, globala målen, menti-tavlan som ungdomar, unga vuxna och vuxna varit med och skapat, konstutställningen The Woman Project skapad av Wille som är elev på Söderslättsgymnasiet, skönlitteratur och mycket mer ges eleverna möjlighet att skapa poesi för en hållbar framtid. Poesin läker oss inifrån och ut och hjälper oss att sätta ord på det som många gånger är svårt att prata om. Poesin förvandlar våra känslor och tankar till ord på ett oslagbart sätt. Poesin förändrar, talar sitt eget språk och lämnar avtryck. För att unga ska må bra är det viktigt att känna delaktighet, inflytande och medskapande; att få ge röst, bli tagen på allvar och inkluderas i meningsfulla sammanhang där vi tillsammans värnar om det demokratiska samtalet, välmående och god livskvalitet. Projektet Sustainable Poetry handlar om just det. Vi ser fram emot en berikande dag tillsammans!

Dikterna ställs ut i samband med Poesifestivalen och World Poetry Day 2020. Givetvis delar vi några på bloggen. Håll utkik!

Tips! Den 16 oktober bjuder SPSM in till frukostseminarium på webben om hur hjälper vi unga med funktionsnedsättning i skolan som inte mår bra?

Språklig och kulturell mångfald – frihet och styrka

Hur kan vi värna om det demokratiska mötet, samtalet och dialogen? Hur kan vi stärka inkludering, ömsesidig förståelse och interkulturell medvetenhet? Hur kan den språkliga och kulturella mångfalden berika och blomma ut för en hållbar framtid?

Det är frågor vi utforskar tillsammans med barn och unga genom att skapa poesi för en hållbar framtid på olika språk och genom olika utryck. Dagmara som är förstelärare och samordnare, berättar om modersmålslärarnas fantastiska arbete tillsammans med elever i olika skolor i Trelleborgs kommun:

Modersmålslärare är med i projektet ”Sustainable poetry”. Våren 2019 har flerspråkiga elever skapat dikter kopplade till de 17 globala målen på eget modersmål och svenska. Sammantaget har det blivit ett imponerande antal av 20 olika modersmål.

Det här läsåret är vår ambition att öka antal flerspråkiga elever som utvecklar sin språkliga kompetens och samhällsrelaterade kunskaper genom poesi. I modersmålsenheten har vi en arbetsgrupp som ger arbetet med projektet en tydlig struktur samtidigt som det kommer nya tankar kring hur det kan göras ännu mer inspirerande för alla pedagoger och elever. Vi kommer att ha egna workshops där fokus ligger på ett transspråkigt perspektiv i diktskrivande. Förutom det kommer det att finnas en levande utställning i personalrummet med veckans dikter och siffror som visar antal skapade dikter. Allt detta i form av en konstverk tillverkad av hållbara material.

Tack vare Maria Glawe har vi fått möjlighet att nå fram till en större publik läsare men vi söker även egna vägar. Vi ser allt detta som en mycket positiv satsning utifrån effekterna som projektet har haft. Lärandet har blivit mer attraktivt, synligt och meningsfullt för eleverna som har använt sin hela språkliga repertoar för att uttrycka sina röster kring framtidsfrågor. I klassrummen har modersmålslärare träffat glada och engagerande, modiga och nyfikna, analyserande och reflekterande elever. Poesi skapar oändliga sätt att uttrycka egna känslor och påverka andra. Vår motto är: ”Poesi är elevernas frihet och modersmål är deras styrka”.”
 

Kunskap & känsla för en hållbar framtid

En dag så full av lycka

Vandrade i gullvivans, mandelblommans,

kattfotens och den blå violens hemvist.

De tusenåriga markerna slösade på färger:

tjärblomstrens purpurröda blomställning,

jungfrulinets himmelsblå fågelvingar och

knölsmörbloman guldgula solöga.

Varje steg en gåva och ett äventyr.

Tordyvelns kamp för att komma på rätt köl,

tornfalkens attacker mot kråkans gangsterfasoner,

de åtta korgarna lekfulla luftsaltomortaler.

Kände ingen smärta,

ingen sorg eller bitterhet.

Livets mångfald och rikedom var nog.

En kastad papperslapp vid vägkanten,

en skolavslutningslapp:

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.”

Den underbara dikten som ger eleverna en riklig och utmanande läsupplevelse är skapad av poeten Germund Sellberg som hämtat inspiration i en av Czeslav Milosz dikter. Germund Sellberg besökte elever från grundskolan och från gymnasiet under läsåret 2018/2019: Vi skapar poesi som är tillgänglig för alla. Det var så uppskattat!

Att vara medskapare i Sustainable Poetry gör att du vågar släppa sargen och utforska det som gör dig nyfiken och det som finns bortom det rätta svarets pedagogik. Gemensamt fokuserar vi på att rusta barn och unga med framtidshopp och med djupa kunskaper där den språkliga och kulturella mångfalden får blomma ut för en hållbar framtid.

Årets bibliotek 2019 – Vilken glädje!

I Sustainable arbetar vi helt inkluderat med skolbiblioteket i undervisningen för att stärka elevernas lärande och utveckling. Mediateken på Söderslättsgymnasiet fick på årets Bokmässa mottaga utmärkelsen årets bibliotek 2019. Det är vi väldigt glada för. STORT GRATTIS! Så här lyder motiveringen:

Mediateken på Söderslättsgymnasiet välkomnar från dag ett alla sina elever till en fantastisk och förunderlig värld där ingenting tycks vara omöjligt. På skolbiblioteket finns alltid en hjälpsam hand, ett kreativt bollplank och hjälp att förverkliga idéer och drömmar. Med ohämmad entusiasm och engagemang guidas eleverna genom läsning, språkutveckling, forskning, skrivande och andra former av kreativt skapande. Här får varje elev en både lärande och utvecklande upplevelse för hela livet.”

DIK

Möt Sten och Magdalena på SETT SYD. Där berättar de om hur biblioteket kan bli en levande mötesplats för kreativt poesiskapande, om moderna metoder som uppskattas av eleverna och om hur lärare och bibliotekarier kan arbeta dynamiskt tillsammans för att berika elevernas lärande.

Här är vinnaren av årets bibliotek 2019 – DIK

Mediateken är årets bibliotek 2019 – Trelleborgs kommun

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén