#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Sida 2 av 80

Bakom masken – poesi, normer och identitet

Det är höst, skymning och natt, såväl i det ytter som i det inre. Alla människor bär masker och diktjaget är trött.

Anna Margolin

Hur smälter man in och hur sticker man ut? Hur kan man förskjuta normer och vända ångest till drivkraft? Det är frågor som är närvarande bland unga idag. I inlägget Elevernas poesiskapande inspireras av konst berättas det om hur konsten används som inspiration för poesiskapande.

Efter det gemensamma utforskandet av utställningen Gudar och monster på Trelleborgs museum har eleverna på ekonomiprogrammet i Trelleborg ägnat sig åt kreativt skapande samtidigt som de läst, samtalat och analyserat olika texter (musiktexter och dikter) som berör de fyra “moderna gudarna”; genus, identitet, natur och konsumtion. Bland annat en dikt av Theodor Hildeman Togner:

RÖSTEN Skulle du säga att du har problem med panikångest?

JAG Blommor. Inte diagnoser.

RÖSTEN Finns det över huvud taget något sätt att berätta om det på?

JAG Jag trodde att det var du som var blomdoktorn.

RÖSTEN Försök. Bara ge mig något litet.

JAG Se mig i ansiktet. Jag menar verkligen titta noga. Ser du en flicka?

RÖSTEN Är du orolig för din framtid?

JAG Ja.

RÖSTEN Vad är det du oroar dig för?

JAG Vad gör man med små rosenknoppar som spricker upp ur sina bladboningar, öppnar sina små sockergläfsande gap och tjuter jag är ingen flicka? […]*

* Hela dikten finns att läsa i antologin Berör och förstör – dikter för unga av Athena Farrokhzad och Kristoffer Folkhammar.

Elevernas diktsamtal berörde både yta och djup. De utgick från frågor som: var utspelar sig dikten?, vilka handlar dikten om? vem är diktens berättare? vad händer i dikten? hur är språket? används bilder och symboler? Därtill frågor om vilken stämning och känsla dikten förmedlar och om dikten bär på en idé och vad eleven tycker att dikten vill förmedla.

Undervisningssekvensen resulterade i meningsfulla och berikande samtal och så småningom ska de ägna sig åt eget poesiskapande kopplat till genus, identitet, natur och/eller konsumtion. Under samtalen deltog lärarna aktivt genom att modellera, ställa öppna frågor och hålla samtalen levande. Övriga textunderlag som använts är: dikten Andra generationen av Mona Monasar, Molly Sandéns låt Jag e, dikten Samma värld av Emil Jensen och Lalehs låt Goliat.

Kreativt skapande har en given plats i svenskämnet

Efter textfördjupning och reflekterande samtal var eleverna tillbaka bland poesins rekvisita; gudarna och maskerna och fick besöka museets kreativa verkstad för att skapa egna masker.

Tanken är att maskerna och poesin ska förgylla vårens poesiutställning och poesifestival som sker i samband med World Poetry Day den 21 mars. I bilderna syns första steget i skapandeprocessen, nästa steg är att dekorera masken med koppling till dikten de skapat. Det lär bli ett kreativt, utmanande och lärorikt uppdrag för eleverna. Följ det spännande äventyret på bloggen framöver!

Att alltid vara synlig – leva

i en svärm av ögon

måste ge ett särskilt ansiktsuttryck.

Ansiktet överdraget med lera.

Tomas Tranströmer

En dikt om dagen – hela jullovet!

Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. 

Astrid Lindgren

Vill vi få läsande barn och unga behöver vi vara läsande förebilder och öppna dörrarna till läsningens inspirerande värld. Vi vet att barn och unga inte gör som vi säger; de gör som vi gör!

I 15 år har jag varit en läsande förebild för mina elever och blir bara mer och mer engagerad i det livsviktiga uppdraget. Kanske är det viktigare än någonsin? I samband med de senaste Pisa-resultaten presenteras ett ras för läslusten, vilket så klart är bekymmersamt. Det är talande varför det behövs läsande förebilder; elever som har en mer positiv attityd till läsning i regel också uppvisar en högre grad av läsförståelse (PISA 2018 – Skolverket).

Överallt finns en växande insikt om att hitta nya vägar för att väcka barns och ungas läslust. Sustainable Poetry är ett sådant bidrag. Förutom att dels stärka barns och ungas röster för en hållbar framtid, dels ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans utbildning, och dels stärka genomförandet av Agenda 2030, syftar projektet till att öka läslusten bland barn och unga. Samtids- och framtidspoesin är således en kraft att räkna med! Det blir en språngbräda till läsning av annan litteratur.

Dagligen ser jag hur poesin tänder gnistan hos eleverna. Det väckte exempelvis stor uppmärksamhet bland eleverna när en elev berättade ingående hur hon fastnat i soffan med en diktbok och kände sig fullständigt omtumlad av både glädje och tårar. Diktsamlingen som fängslade henne heter The Chaos of Longing av K Y Robinson. Ytterligare ett poesifängslande var en av elevernas första möte med Instapoesi; ett möte det också slog gnistor om. Under poesiläsningen i skolan tog eleven fram datorn och köpte sin första bok någonsin (!) Att det var en diktbok säger en hel del om poesins förtrollande kraft. Så här skriver hon i loggboken i slutet av undervisningen:

Denna boken fick jag först syn på under min svensklektion och jag föll direkt! Den har så många kloka och bra ord, fina budskap som alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Det finns en text för alla i boken. Boken är mitt lilla lyckorus och jag hoppas att denna bok kan bli någon annans också <3

My

I ett tidigare inlägg Instapoesi skapar läslust bloggar hon om sin favoritdikt hämtad ur diktboken På andra sidan natten. I samband med nästa undervisningstillfälle var hon än mer lyrisk eftersom hon fortsatt poesiläsningen utanför skolan och delat sin läsglädje på Instagram med en av bokens författare. (Se inlägg.) Det är så vi kan väcka barns och ungas läslust i en tid då mycket annat konkurrerar om deras uppmärksamhet.

Under jullovet är eleverna medskapare till poesiyran som sprider sig runtom i världen. Tillsammans gör vi läsningen till en naturlig del av livet genom att läsa en dikt om dagen. Gissa om jag överraskade stadsbibliotekets personal då jag i förväg ringde och meddelade att ett stort antal gymnasielever skulle dyka upp för att låna poesiböcker som skulle läsas under jullovet. (Det var så glädjande att gå förbi stadsbiblioteket, titta in genom fönstret och se glada ungdomar stå tillsammans och bläddra i poesiböcker. Dessutom glädjande att se hur skolbibliotekets boksnurra, som tidigare var fylld med poesiböcker, nu började tömmas.) Det är så vi ger rum för läsning och utmanar med en genre som tillför så mycket, men som under alla tider fått stå tillbaka för annan litteratur. I följande citat tycker jag att Sanna Bengtsson svarar så väl på frågan; varför ska vi läsa poesi? Hon hyllar samtidigt alla modiga poeter som vågar läsa, skapa och dela poesi med orden – det är vågat och vackert att skriva poesi (Bengtsson, S (2019-05-16) Vikten av att läsa poesi. Piteå-Tidningen.)

Poesi är ett uttryckssätt olikt något annat. Det är vackert och ömt, men samtidigt spännande och häftigt. En dikt på en enda rad kan ha en omfattande handling som bara den eftertänksamme förstår och det är det som är vackert – friheten att få analysera och tolka poesi precis som man själv vill. Genom att läsa poesi får man inte bara större läsförståelse, utan även större förståelse för olika aspekter i livet generellt och det är en anledning till varför poesi är fantastiskt.

Sanna Bengtsson

Nu återvänder jag till läsningen av Berör och förstör – dikter för unga av Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar – diktsamlingen jag valt som julläsning. Jag har nämligen svårt att nöja mig med en dikt om dagen. Det ska bli spännande att höra vad eleverna säger när vi är tillbaka i skolan igen. Kan det möjligtvis vara så att de också haft svårt att begränsa sig till en om dagen?

Berör och förstör får mig att tänka på mina egna läsupplevelser i tonåren, bland annat läsningen av Kärlek och uppror – 210 dikter för unga människor. Precis som författarna till boken Berör och förstör förstod jag först i ungdomsåren att poesi kan se ut hur som helst. Att den kan, som de skriver, vara omedelbar, oberäknelig, obehaglig och otrolig. Tilltala sidor hos oss som vi inte visste fanns och hjälpa oss att undersöka världen. Vill vi få läsande barn och unga behöver vi alltså axla manteln som läsande förebilder. En liten insats som gör stor skillnad!

Varma poesijulhälsningar

Maria, grundare och projektledare för Sustainable Poetry

Lucka 24 – “Att rädda jorden är ju kul – vi önskar alla en riktigt god jul!”

Kraften i Co-Creation

Lärgemenskaper för lärare, där kollegor gemensamt hjälps åt för att vidareutveckla sin undervisning, kan spela en central roll i att fördjupa såväl elevers som lärares lärande och bidra till att göra yrket mer meningsfullt (Hjort & Furenhed (2019:226) Effektiv undervisning – Meningsfullt lärande. Natur & Kultur).

Sustainable Poetry bygger på ett gränsläst samskapande där lärgemenskaper utvecklas för både elever och lärare. Dessutom utvecklas ett dynamiskt samskapande mellan lärare, bibliotekarier, museepedagoger, miljöpedagoger och andra omgivande samhällsaktörer. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter och världens gemensamma vision och agenda för en hållbar framtid sammankopplas världen. Team Sustainable Poetry lämnar ingen utanför, så varmt välkomna att bli medskapare i projektet!

I lucka 24 gömde sig en dikt skapad av en lärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Med den vill vi önska god jul och gott nytt år, sprida poesiglädje och utmana dig till att läsa, skapa och dela poesi för en hållbar framtid under jul- och nyårsdagarna. #sustainablepoetry

Ser du stjärnan i det blå?

Inte? Kanske för mycket CO2

Vad kan jag göra för miljön,

Utan att kasta pengarna i sjön?

Rudolf och hans renar drar tomten fram

Utan minsta lilla flygskam

Jag gör som tomten kör med “ren”kraft,

den bästa idén jag haft.

Med taket fullt av solpanel

får jag ren och billig el

Och samtidigt kan jag veta

att i mig det bor en liten Greta

Att rädda Jorden är ju kul

Önskar er alla en riktigt god jul!

Här kan du också se talmannen läsa upp sin juldikt (SVT).

Klicka här om bilden inte visas!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén