Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Nu laddar vi för kick off!

Den 15 september är det kick off för läsårets dynamiska samskapande i Sustainable Poetry. Läsårets tema är demokrati – med fokus på barns och ungas tankar och idéer för demokratins utveckling och framtid.

Med start kl. 09.00 delas här information om poesiutmaningen och inspiration och “pepp” för såväl nya som tidigare medskapare i projektet. Inslagen är förinspelade och går att se med barnen/ungdomarna när det passar er. Här följer information om några inspiratörer som medverkar i årets kick off:

Staffan Taylor, professionell drömmare och inspiratör, är en stor supporter till alla barn och unga som skapar poesi för en hållbar framtid. För Staffan handlar poesi om att våga kasta hjärtat före, och vandra efter. Att våga kasta ut ord i olika former utan att riktigt veta var de landar, men att göra det ändå – och vandra efter.

Det mod och den konstform jag ser lysa från dessa poesistudenter när de utforskar poesins värld har fått mig att tappa hakan, wow! Jag är en stor supporter till varenda elev som gör detta.

Staffan Taylor

Tove Berggren, författare och skrivpedagog, känner stor glädje att få möta barn och unga som deltar i Sustainable Poetry och få medverka till att fler unga röster hörs. Tove har bland annat skrivit “Spökdiktare och slottspoeter” – en bok för att inspirera barn att skriva. För Tove ligger det magi i de frågor hon får och i de samtal som uppstår i skrivandet tillsammans med barn och unga. Jag skriver ner och dokumenterar och det blir en skattkista som ger energi, inspiration och mening. Under ett författarbesök i en sexa frågade en elev:

– Hur vet du att du inte skriver något som redan finns?

– Det vet jag inte, svarade jag. Men ingenting är skrivet på mitt sätt, med min röst. Och inte med din röst heller.

– Men jag har ingen fantasi, fortsatte eleven uppgivet.

-Gör inget, sa jag. Du har två ögon, två öron och ett hjärta.

Tove Berggren

Ingrid Remvall, författare och föreläsare, brinner för idéer, entreprenörskap och hållbar utveckling. Ingrid har skrivit åtta böcker, bland annat “Idésmart” och “Metodbok för förändringshjältar” och har stor erfarenhet av att hålla i workshops och föreläsningar inom skola. Ingrid ser mycket fram emot att inspirera unga i Sustainable Poetry:

Unga har superkrafter att förändra samhället till det bättre. De är kreativa, motiverade och kompetenta. Vuxna har ett ansvar att ge unga verktyg för att använda och stärka dessa superkrafter, att kunna bli förändringshjältar. Vi måste lyssna på unga och göra dem till en del av lösningen på samhällets utmaningar, ett samhälle som är deras framtid. Därför ser jag fram emot att träffa och inspirera unga i Sustainable Poetry.

Ingrid Remvall


Anna Maris, haikupoet och journalist, väcker vår nyfikenhet för världens kortaste diktform haiku. Anna har skrivit flera poesiböcker, bland annat “Skiftningar” och “Life death etc” och håller i workshops där barn och unga får lära sig om haiku och dess historia. De får också prova på att skriva haiku.

Lyrik är ett fantastiskt sätt att nå människor på ett helt annat plan än med fakta. Sustainable poetry skapar reflektion runt oss själva och planetens framtid på ett positivt och stärkande sätt.

Anna Maris

Poesiäventyret har börjat…

Nästa vecka är det dags för kick off! Den 15 september, i samband med den internationella dagen för demokrati, går startskottet för läsårets samskapande. Temat är demokrati – barns och ungas tankar om demokratins utveckling och framtid.

En del förskolor och skolor har redan startat poesiäventyret som i år kopplas samman med det nationella firandet av demokratin 100 år i Sverige. I ABC-huset i Mullsjö är det helt lyriskt. Barnen i årskurs 3 har tillsammans med lärarna Anneli Wahlsten och Anki Källman skapat en poetisk demokratitårta som kommer att visas på olika ställen i kommunen. Dikterna får på så vis läsare utanför klassrummet. ”Demokratin fyller 100 år! Hurra!”  💫

I kommande inspirationsmaterial som riktar sig till pedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet får ni bland annat veta mer om hur barnen och lärarna i ABC-huset i Mullsjö arbetat i undervisningen. Anneli och Anki ser barnens engagemang, lust att lära och att de vill göra skillnad – Det här är viktiga frågor som berör. Poesin passar så fint när tankar och känslor vill komma ut. Det ger hopp och framtidstro!

Barnens poetiska demokratitårta som kommer att visas på olika platser i Mullsjö!

Vad betyder demokrati för dig?

Demokratin är ständigt i rörelse och blir aldrig färdig. I förskolan och skolan har vi fantastiska möjligheter att stärka barns och ungas kunskaper, kritiska tänkande och empatiska förmåga samt skapa möjligheter för dem att engageras i det offentliga samtalet – att göra sina röster hörda för demokratins utveckling och framtid.

Demokrati på schemat

I tidningsbilagan Vi firar demokratin 100 år utgiven av Forum för levande historia betonas skolans viktiga roll att bidra till att barn och unga förstår vad demokrati är, hur den förändras och vad de kan göra för att bli delaktiga i demokratins utveckling. I en av artiklarna “Öppna klassrum ger öppna samhällen” framgår betydelsen av att lärare ger elever personliga och praktiska erfarenheter av demokrati, exempelvis genom samarbete där eleverna uppmuntras att tänka på sig själva och andra som ett inkluderande “vi”.

Erik Amnå som lett ett stort forskningsprogram om ungas politiska utveckling, berättar att ett öppet samtalsklimat möjliggör för olika tankar och åsikter att mötas och att alla röster får höras. Lärarens viktiga arbete handlar bland annat om att lyfta in de komplexa frågorna och visa eleverna vad som är ett demokratiskt samtal. Stefan Andersson, ansvarig för kompetensutveckling för lärare på Forum för levande historia, är inne på samma spår; “Det kan vara svåra frågor för en lärare att hantera, men det är viktigt. Eleverna behöver lära sig vad demokrati är, vad det inte är och vad som hotar demokratin.” Dessutom behöver de som Erik Amnå säger; “inse att demokratin i en mening hänger på dem själva. Hur vill de utveckla de demokratiska förutsättningarna som skapats under 100 år?”

Unga gör sina röster hörda

Att arbeta med poesiutmaningen “Tankar om demokratins utveckling och framtid” i undervisningen handlar om att ge eleverna möjligheter att få syn på olika perspektiv, träning i kritiskt tänkande och att göra sina röster hörda kring om och för demokratins utveckling och framtid. Poesiutmaningen öppnar upp för det Erik Amnå belyser som betydelsefullt; “glädjen i att visa hur man är när man är demokratisk”. Diktandet är ett sätt för att föra fram åsikter till exempelvis beslutsfattare i kommuner. När eleverna upptäcker ordens kraft och diktarens stora frihet då börjar det hända saker.

Dagens övning med gymnasieelever (åk 1) inleds med en historisk exposé där vi gemensamt läser om olika händelser och beslut som påverkat demokratin i Sverige. Vi uppehåller oss lite mer kring händelsen 1842 då folkskolan införs så att alla barn i Sverige får en utbildning. I texten framgår att många romska och samiska barn hamnade utanför och fick inte möjlighet att gå i skolan, vilket fick eleverna att reagera, därpå samtalet intensifierades kring mål 10 och mål 4 i Agenda 2030. Vi samtalade om vad ett jämlikt samhälle bygger på, dvs. principen om allas lika rättigheter och möjligheter till god utbildning oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Genom historien förflyttar vi oss framåt i tiden och hamnar i samtiden. År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige och det blir fokusområdet i nästkommande undervisningssekvens. För att samla ihop elevernas intryck och tankar avslutas undervisningssekvensen med reflektion och kreativt skrivande utifrån frågan; vad betyder demokrati för dig? Skriv en Femrading:

Rad 1 ska innehålla ett ord – ordet demokrati

Rad 2 ska innehålla två ord som beskriver demokrati

Rad 3 ska innehålla tre ord som uttrycker en demokratisk handling

Rad 4 ska innehålla fyra ord som uttrycker en känsla

Rad 5 ska innehålla ett ord – ordet demokrati eller en synonym

Forum för levande historias undervisningsmaterial finns på webben: Uppdrag demokrati

Sida 2 av 143

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén