Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Sommarläsning för alla barn och unga!

Just nu pågår ett spännande samskapande som ska mynna ut i e- poesiantologin”Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”. I e-boken kommer vi nära barns och ungas röster och perspektiv. Syftet är att bidra till att:

  • barn och unga läser
  • lär sig mer om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
  • blir nyfikna på poesi och inspireras till att göra sina röster hörda för en hållbar framtid.

E-poesiantologin innehåller de 17 bidrag som juryn valde ut i årets poesitävling. Den innehåller också vackra illustrationer skapade av konstnären och illustratören Ingrid Skåre (Big Brain Agency). Underlag för den konstnärliga processen är illustrationer skapade av ungdomar i grundskolan. I bildsalen har de lyssnat på dikterna och illustrerat. Dessutom innehåller e-antologin bland annat fakta om de globala målen och barnkonventionen.

Tack alla medskapare i Sustainable Poetry! Genom samskapande bidrar vi till en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främjar livslångt lärande för alla. Ett viktigt delmål är att senast 2030 säkerställa att barn och unga får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. (Läs mer om mål 4 och delmål 4.7)

E-poesiantologin finns att ladda ner kostnadsfritt i samband med skolavslutningen. Inför höstens skolstart kommer det även att finnas en lärarhandledning kopplat till boken.

Ett lyriskt undervisningsmoment

Genom programmet “Helt lyriskt”, hittar poesin fram till eleverna och väcker deras nyfikenhet för poesi. “Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.” Vi läser och samtalar om”I rörelse” av Karin Boye följt av “Död amason” av Hjalmar Gullberg, som i avsnitt 5 tolkas och tonsätts av Annika Norlin och Ola Salo.

“Kanske söker hon bortom sekler…” Eleverna samtalar livligt om olika skikt; motiv, bilder, språket och vilka tankar och känslor som innehållet väcker hos ungdomar i dag. Tidigare har vi genom filmen “Litteraturepoken modernismen förklarad” (UR) utforskat modernismen – en tid då världen förändras snabbt, kvinnor tar större plats i samhället och författare skriver på ett nytt sätt. Vi stannar upp och samtalar om den modernistiska poesin, drar paralleller till demokratin 100 år och ungas röster för samskapandet av en hållbar framtid. Den fria versen öppnar då som nu möjligheter att skriva fram en annorlunda värld.

Genom Chambers samtalsmodell “Jag undrar” delar eleverna entusiasm med varandra – om vad de “gillar” respektive “ogillar”. Vidare samtalar de om frågor och oklarheter, följt av att tillsammans hitta samband och kopplingar. Gemensamt lyckas vi sätta in dikten i för eleverna kända sammanhang och genom diktsamtalets mönsterkopplingar kan eleverna tillägna sig nya insikter. Poesisamtalet syftar bland annat till att inspirera eleverna inför diktandet som ska mynna ut i ungas tankar om demokratins framtid.

Värna om det allra viktigaste – “vår himlajord”

Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Agenda 2030 – Mål 4

Våren är här och i samband med kampanjen Skräpplockardagarna (som är en pedagogisk uteaktivitet) ger sig barn och unga ut i naturen för att samla skräp. De får också lära sig om nedskräpningens konsekvenser- om hur skräpet skadar djur och natur, förstör haven, gör städer otrygga och kostar samhället mycket pengar – helt i onödan (Håll Sverige Rent, Skräpets konsekvenser).

Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm som medverkar i kampanjen har skapat en sång som handlar om hur skräpet förstör deras framtid. Här kan ni höra sången: https://youtu.be/UWE1I1bXvZs och läsa mer om deras viktiga insats för miljön: Barn sjunger om skräp (Håll Sverige Rent, va TT).

Ett annat exempel är barn och unga som skapar miljö/naturdikter i samband med den internationella dagen för biologisk mångfald och poesiutmaningen Tankar om demokratin framtid av barn och unga. Bland annat har Lisa Nilssons tolkning av Evert Taubes visa Änglamark i “Så mycket bättre” använts som inspiration för diktandet. “Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna…” Barn och unga upplever naturen med alla sinnen; ser sig omkring, lyssnar, luktar… och bearbetar sina intryck och upplevelser genom att skapa dikter för en hållbar framtid. Haiku, årstidsdikt, ögonblicksdikt, sinnesdikt, visionsdikt, dikta fritt – det finns många vägar till målet – hämta inspiration här: Naturpoesi Kombinera gärna bild, dikt och musik. Kanske blir det ett samskapande mellan bild, no-ämnen, språk och musik?

Barbro Westlund (fil. dr. i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling) avslutar sin bok Att undervisa för livslångt lärande – Didaktiska perspektiv med visan Änglamark av Evert Taube och betonar lärarens viktiga uppdrag i att undervisa för en hållbar framtid – att aktivt undervisa för att påverka dina elevers mindset att ‘både vilja’ och också ‘kunna’ påverka vad som sker på vår himlajord (sid. 200).

Sida 2 av 137

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén