Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Corona ur barns och ungas perspektiv

Vad tänker barn och unga om coronapandemin och hur ser de på framtiden?

Unga poeter och konstnärer är med och skapar framtidens historieskrivning genom att lyfta de stora samtids- och framtidsfrågorna i ord och bild. Dikter har strömmat in från olika skolor i Sverige och i Europa – från förskolan till gymnasiet. I sommar släpps den digitala poesiantologin “Imagine – Better days will come” med 17 utvalda dikter som blir en fin avslutning på årets globala samskapande i Sustainable Poetry.

Varmt till alla barn och ungdomar, pedagogisk personal och andra viktiga aktörer som gjort det här möjligt. Till hösten väntar ett nytt spännande och hållbart poesiäventyr! Följ med!

POP UP POETRY på det personliga sjukhuset

Hälsofrämjande perspektiv i och utanför skolan

Startskottet för Söderslättsgymnasiets samskapande med Trelleborgs Lasarett var i samband med genomförandet av Trelleborgs första poesifestival våren 2019. Då var det möjligt för patienter, besökare och personal att läsa, reflektera och berikas av barns och ungas tankar om en hållbar framtid – 17 globala mål och 17 dikter skapade av 17 elever i grundskolan och gymnasiet i Trelleborg.

Inför poesifestivalen 2020 intensifierades samskapandet och det planerades för poesivernissage på sjukhuset där eleverna skulle läsa haikudikter och inspirera fler till att skriva haiku i vardagen med koppling till det globala målet 3 god hälsa och välbefinnande. På grund av coronapandemin blev arrangemanget (som så mycket annat) framflyttat.

I sommar blir det istället POP UP POETRY på sjukhuset och det går att följa poesiäventyret på sjukhusets Instagram. Först ut bland personalen är Curre på medicinmottagningen som läser Emilias dikt. Troligen behöver vi poesin mer vän någonsin för att sprida glädje, kraft och hopp i en svår tid.

Läs mer om det hälsofrämjande skolarbetet som ligger bakom diktskapandet:

Poesi för god hälsa och välbefinnande

Poesivernissage framflyttad på grund av corona

Få ord – stort innehåll

Lyssna!

“Svenska, metod och poesi”- LHU-podden

Nyligen släppte Den globala skolan LHU-podden som i första avsnittet “Svenska, metod och poesi” tar upp hur man kan jobba med lärande för hållbar utveckling i svenskämnet. Thomas Nordell som är regionansvarig för Den globala skolan samtalar med Ida Olofsson, lärare och poet och Annelie Nordell Umegård, lärare. Bland annat om kreativt skrivande, poesi och hållbarhetsfrågor.

Ida läser och berättar om sin egen dikt “Fräsch på insidan” som finns publicerad i klimatantologin “Vad håller ni på med?” (Ta också del av undervisningstipset i Det lärande textsamtalet.) Vidare ges tips på ett antal inspirerande undervisningsexempel, bland annat Sustainable Poetry som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Ida läser Ghaiths dikt “Mitt språk” som finns i projektets första poesiantologi och lyfter betydelsen av att var och en får utveckla sitt språk, äga sin egen berättelse och få tillträde till en arena för att dela sin berättelse med omvärlden. Ida drar i sammanhanget paralleller till ett poestiskt “Manifest för skrivande skitungar” av poeten Yolanda Aurora Bohm Ramirez. Ida läser ur manifestet; “Poesin är bredare än orden på bladet: den är orden på skärmen, ord som ger värme, de talade orden som för oss närmre.”[…] “Måla med modersmål och tala i tungor. Ingen behöver förstå dig innan du förstår dig själv.”

Ytterligare ett spännande undervisningstips som förmedlas i podden är “onödigaste prylen” som kan kopplas till det globala målet 12 hållbar konsumtion och produktion. Ida förmedlar hur hon framöver ska testa att inleda arbetet med en dikt av poeten David Väyrynen. Lyssna så får du inblick i hur det kan gå till!

Sida 2 av 99

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén