Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Nytt år – Nya möjligheter!

Alltfler lärare samlas kring två svåra utmaningar när undervisningen övergår till fjärr/distans. Dels handlar det om att skapa ett meningsfullt innehållsligt sammanhang, dels om att skapa förutsättningar för social interaktion och gemenskap. Sustainable Poetry öppnar upp för lärare att mötas i ett samskapande tillsammans med kollegor och elever som aktiva medskapare.

Omvärldskunskaperna ingår i ett sammanhang där de kan få syn på samband och kopplingar – hur allt hänger ihop; lärandet i det digitala rummet som har suddat ut gränserna mellan såväl ämnen och åldersgrupper som det lokala och det globala. Tillsammans utforskar barn och unga de globala målen och ingår i kreativa och lärorika sammanhang där de utvecklar strategier för att förstå, kommunicera, lyssna på och samarbeta med andra människor för att uppnå såväl egna mål som gemensamma mål.

Ett samskapande mellan lärare innebär att nå en gemensam förståelse av pedagogiska utmaningar och utifrån det lära av och med varandra för att hitta nya lösningar. Olika lösningar värdesätts och alla medskapare delar på inflytandet. Bidragen bygger på varandra, förändras och vidareutvecklas (jfr. Le Favre m. fl. (2020) Leda professionellt lärande. Utifrån adaptiv kompetens).

Följ med på det digitala poesiäventyret – Alla kan bli medskapare!

Följ med på poesiäventyret mot det gemensamma firandet av Världspoesidagen 2021. Poesifestivalen blir i år ett digitalt event som alla medskapare runt om i världen kan ansluta till. Dessutom blir den lokala poesitävlingen rikstäckande, vilket gör att barn och unga från hela Sverige kan skicka in sina bidrag. Bidragen som juryn väljer ut kommer att publiceras i Sustainable Poetry – antologin 2021. Ljusare tider är att vänta. När barn och unga skapar poesi för en hållbar framtid inger det hopp och framtidstro! Det kan vi behöva mycket av dessa tider!

Varmt välkomna att bli medskapare i projektet!

Gott Nytt Hållbart År!

2020 års vinnare i den lokala poesitävlingen Sustainable Poetry fick ta emot pris även om poesifestivalen blev framflyttad till 2021 på grund av coronautbrottet i våren 2020. Stort grattis till vinnarna som fick diplom och fina presenter från våra lokala näringsidkare i Trelleborg.

Och vinnarna är…

Barnen på Österlids förskola som tillsammans, utifrån Lennart Hellsings sång Annabell Olsson, skapat en dikt bestående av två verser som handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Läs mer om ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan som ger alla barn möjlighet att läsa, samtala, skapa och dela poesi för en hållbar framtid – Barnen på Österlid räddar vitvalen

Ahmed, åk 3 grundskolan, som skapat dikten “Träd” på två språk; bosniska och svenska. I undervisningen arbetar lärare och modersmålslärare tillsammans med elevernas språkliga mångfald som resurs i lärandet.

Viggo, åk 9 grundskolan som skapat rap-poesi med beatkomp i ämnena engelska och musik.

Sanna, åk 1, gymnasiet, som skapat en fri haikudikt med utgångspunkt i ett konstverk i Trelleborgs kommun och hennes tankar om en hållbar stad. Dikten ingår i föreningen Sköna Trelleborgs konstkalender skapad av elever i grundskolan och gymnasiet. Läs mer om det här: Barns och ungas medskapande i närmiljön

Elever på individuella programmet gymnasiesärskolan, som skapat poesi som tar sig uttryck i färg och form och värdebärande ordbilder och tecken. Genom ett sådant sätt att skapa poesi aktiveras alla sinnen i lärprocessen. Läs mer om deras arbetssätt här: Mot en bättre värld

Ta del av dikterna: Poesi för en hållbar framtid – Vinnardikterna 2020

Poesifestivalen 2021 blir rikstäckande

2021 års poesitävling blir rikstäckande, vilket betyder att barn och unga, från förskola, grundskola och gymnasium, i hela landet, kan skicka in bidrag till tävlingen. Läs mer om tävlingen här: Poesitävlingen – Hur vill barn och unga se framtiden?

Varmt tack till alla medskapare för ännu ett spännande och lärorikt samskapande läsår och till våra lokala näringsidkare samt andra omgivande samhällsaktörer som stödjer projektet. Tillsammans gör vi skillnad för barns och ungas lärande och välbefinnande och för vår gemensamma framtid på hållbar väg! Gott Nytt Hållbart År!

Varma hälsningar

Sustainable Poetry – Teamet

Bakgrundsbilden skildrar förskolebarnens vitval som de tillsammans byggt av återvunnet material och som är fylld med plast de hittat och samlat in vid havet. I de infällda bilderna syns några av pristagarna.
(Några pristagare hade vid tillfället inte möjlighet att vara med på bild.)

Lucka 24 – Från oss alla till er alla

I samband med coronautbrottet våren 2020 skapade barn och unga dikter och illustrationer som skildrar deras tankar om coronapandemin och föreställningar om världen efter krisen. Samskapandet mynnade ut i e-poesiantologin Imagine Better days will come som finns att ladda ner helt gratis. Föräldrar, pedagoger, lärare och andra vuxna som möter barn och unga: läs, reflektera och samtala tillsammans med barn och unga om deras tankar kring coronaviruset och det som händer i samhället.

Ladda ner e-poesiantologin här: Imagine – Better days will come

Med önskan om en god jul!

Uppdaterad 25/12

Sida 2 av 118

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén