Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Barnkonventionens dag i poesins tecken!

Barnkonventionens födelsedag firas idag. Det vill Sustainable Poetry uppmärksamma genom att bjuda in fler till det dynamiska samskapandet där vi gemensamt gör barns och ungas röster hörda varje dag i förskolor, skolor och i det omgivande samhället. Genom att skapa poesi för en hållbar framtid berättar vi för barn och unga att deras röster är viktiga.

För barnens bästa och för en hållbar framtid

Genom att synliggöra, samtala och skapa utifrån barnkonventionen ger vi barn och unga ökade kunskaper om barns rättigheter och möjlighet att utveckla kritiskt tänkande, bilda egna åsikter och uttrycka sig. Genom att skapa dikter får de syn på såväl egna som andras tankar och känslor; olika perspektiv får mötas och utmanas kring viktiga samhällsfrågor utan enkla svar. Poesin som uttrycksform öppnar upp för mångfald och är som författaren Mats Söderlund beskriver den tillgänglig för alla och en kraft som ger styrka till förändring.

Barnen kommer till tals genom poesi

En viktig utgångspunkt i Sustainable Poetry är ett tydligt innehållsfokus där barns och ungas olika erfarenheter får ta plats och berika. De läser inte bara om världen utan arbetar språk- och kunskapsutvecklande utifrån ett multimodalt perspektiv där alla sinnen tas i bruk för att engagera sig i världen (Glawe & Selander, 2021 Innovativ design för lärande, sid. 55) De ärver således inga färdiga bilder av världen utan bygger upp kunskaper och förståelse för hur världen fungerar och utforskar såväl på egen hand som tillsammans med andra hur de genom olika sätt att uttrycka sig kan bli medskapare till en mer hållbar värld (Ibid.)

Genom samskapande krafter ger vi våra barn läshunger

Sustainable Poetry är också ett läsfrämjande initiativ där pedagoger, lärare och skolbibliotekarier utforskar nya samarbetsmöjligheter i undervisningen för att väcka barns och ungas “läshunger”. Vi samlas kring Astrid Lindgrens och alla andra vuxnas önskning; ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta! En viktig fråga är hur vi gemensamt kan hitta nya vägar för att engagera barn och unga i såväl läsning som i digital kommunikation där de får göra sina röster hörda och ta plats i det digitala samhället. I den senaste rapporten om ungas medievanor och attityder till medieanvändning (Ungar och medier 2021 – Statens medieråd) framgår att mer än hälften av ungdomarna anser att de ägnar för lite tid åt böcker och för mycket tid åt sociala medier. Hur kan vi skapa förutsättningar för barn och unga att skapa balans i tillvaron och att få möjlighet till det som så starkt framträder i deras delakultur – att få skapa kreativt och göra sina röster hörda? Att barn och unga själva känner missnöje är en varningsklocka, men kanske också ett stöd i arbetet. För insikt är början till förändring, skriver Anette Novak, Direktör, Statens medieråd.

Skönlitteraturen som utgångspunkt för diktandet

När barn och unga skapar dikter som kopplas till barns rättigheter och FN:s globala mål för hållbar utveckling som sedan delas med fler, såväl digitalt som fysiskt på olika platser i samhället, kan vi bidra till att värna det demokratiska samtalet och skapa trygga, nyfikna och medie- och informationskunniga barn och unga som vill vara med och påverka världen i hållbar riktning. Det finns en uppsjö av bra material att använda för att öka kunskapen om barnkonventionen, bland annat är skönlitteraturen en fantastisk resurs. Här blir åter igen samskapandet mellan pedagoger, lärare och skolbibliotekarier värdefullt. Välj ut berättelser tillsammans, läs gemensamt, samtala och skapa kreativa poesiworkshops i skolbiblioteket. Inspireras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborg som tillsammans med eleverna planterat ett poesiträd i skolbiblioteket. Ett poesiträd som ständigt växer, frodas och blommar, som suddar ut gränser och bygger broar, som utmanar vårt tänkande, ger nya insikter och livskraft. Satsa på den livsviktiga mångfalden – läs om barnkonventionen, samtala, skapa och dela poesi för en hållbar framtid tillsammans med barn och unga!

En digital bok för alla

I poesiantologin Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg finns dikter och fakta om barnkonventionen – ladda ner e-boken här och dela med barn och unga.

Mer inspiration för undervisningen finns här:

Barn har rätt att drömma, uttrycka sina tankar och vara med och påverka framtiden

Ungas röster i kommunens trygghetsarbete

Förintelsens minnesdag – barnperspektivet

Demokratisoppa i Jönköping

Demokratisoppa i Jönköping! Ett riktigt fint seminarium arrangerat av bland annat Den globala skolan, Universitets- och högskolerådet och Europa Direkt. 💫 Så roligt att vi var inbjudna för att berätta om det fantastiska samskapandet som pågår inom projektet Sustainable Poetry och läsa dikter ur poesiantologin Drömmar för en hållbar utveckling av barn och unga. I samband med seminariet visades följande film: Demokratisoppa – Ordkonst och Sustainable Poetry.

Dessutom var det oerhört inspirerande att åter igen få lyssna till Emil Jensens ordkonst och magiska föreställning. Vi är så glada att våra unga medskapare i projektet fick lyssna till honom då vi hade digital poesifestival 2021. Tack Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborg som hjälpte oss att göra det möjligt. 💫

Tove väcker skrivargnistan hos barnen

-Det är HON! Den riktiga författaren! 

Killen i tvåan verkar inte tro sina ögon. Att jag är på hans skola och snart ska stå i hans klassrum.   

När lektionen börjar sitter 26 elever tysta och stilla som ljus framför mig. Jag kan inte låta bli att fråga en tjej vad hon tänker på. 

-Det är coolt att du är här, svarar hon.  

-Det är coolt att vara här, säger jag och är lika förundrad som eleverna.  

Den känslan infinner sig vid besöken på de andra fyra skolorna också. 

Under tre dagar skriver jag med åtta klasser från åk 2 till åk 6 för att inspirera dem att använda sina egna ord och röster. Elever och lärare är väl förberedda inför mitt besök. De är intresserade och engagerade och får mig att känna mig väldigt välkommen. Och de skriver, alla skriver! Och läser högt för varandra. 

Det är en dröm att göra författarbesök då. Jag känner mig lyckligt lottad som får ta del av barnens olika tankar och texter.  

-Kommer du tillbaka imorgon? Eller nästa vecka? undrar några elever i en fyra. 

-Jag kanske kommer till Poesifestivalen i mars, svarar jag. Det hoppas jag i alla fall.  

Men mest av allt hoppas jag att jag tände skrivargnistor i Trelleborg som lyser över hösthavet och horisonten.  

Tove Berggren

Sustainable Poetry ingår i Skapande skola-verksamheten i Trelleborgs kommun, vilket är ett statsbidrag (Kulturrrådet) som medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck  långsiktigt integreras i skolan. Syftet är att möjliggöra för elevernas eget skapande och uttrycksmöjligheter genom möten med professionella kulturaktörer.

Sida 2 av 149

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén