Sustainable Poetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

“Var snäll mot dig själv”

Idag har vi samlats för att ta farväl av den del av mig som gjorde allt för att förgöra och förstöra. Till henne som bara såg värdet i prestation och självplågeri. Hand i hand i hela mitt liv, men nu ska jag låta dig gå. – Utdrag ur “Starkskör – Livets skoskav & hjärtats fyrverkerier” av Emma Berg.

Det är några veckor sedan elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg fick uppleva den första föreläsningen i en föreläsnings-serie om ungas hälsa och välbefinnande. De lyssnade till författaren och kreatören Emma Berg i skolans aula. Föreställningen “Starkskör – om livets skoskav och hjärtats fyrverkerier” lämnade ingen oberörd. Så här skrev en elev i sin Exit Ticket i slutet av föreställningen;

Det känns som en stor lättnad inom mig över att jag och många andra inte är ensam om att må dåligt eller må bra. Det känns också väldigt skönt att hon var så pass ärlig och öppen med hennes ätstörningar och andra kontrollbehov. Men även depression, ångest och stress. Jag ser verkligen fram till att läsa boken fylld med hennes verk

Stark & Skör av Emma Berg

Nästa del i föreläsningsserien om ungas hälsa och välbefinnande arrangerades i skolans två mediatek den här veckan. Elever på bygg- och anläggningsprogrammet fick möta och lyssna till Hanna Hildeman (a.k.a. Grace Vandal) – “Titeltrotsaren” som gjort en omtumlande resa mot psykisk hälsa – från att ha kämpat med bland annat en svår skolgång och ätstörningar till att ta kontrollen över sitt liv och utmaningarna som det innebär att ha både ADHD och Bordeline.

Hanna Hildeman

Precis som Emma, är Hanna stark i sin sårbarhet och deras berättelser berör och skapar eftertanke. Eleverna fick följa med på en krokig resa där resenären slutligen hittar hem till sig själv. Med stor inlevelse pratade Hanna om hur det är möjligt att ta sig igenom de svåra stunderna i livet, hur man kan stärka sig själv och hitta en bättre och mer hållbar väg framåt. Hon gav eleverna möjlighet att “baxa” ett eller flera råd, till exempel att att hitta sin “prestationsfria-zon” och göra sig bekväm i den; vi “måste ingenting” förutom att dö, sa Hanna och log. Vidare frågade hon eleverna; är ni bra på att vila? Eleverna tänkte efter… Ett annat råd som Hanna förmedlade till eleverna är betydelsen av att dra i nödbromsen i tid och be om hjälp. Är ni bra på att be om hjälp? “NEJ”, svarade de flesta (!) (Här har skolan verkligen en utvecklingspotential att rusta eleverna med bra strategier…) Vidare berättade Hanna hur betydelsefullt det är att lyssna inåt och inte bara på vad auktoriteter säger. Hannas budskap var tydligt; “var snäll mot dig själv!”

Hanna Hildeman & Duke W. Shane

En bit in i föreläsningen berättade Hanna om tiden då “renoveringsarbetet” hade startat – om hur studierna på konstskola och att ägna sig åt kreativt skapande gjort stor skillnad på hennes väg mot psykisk hälsa. Skolan fick en ny innebörd i livet. Tidigare hade den varit en plåga. Hanna berättade hur hon “gick under radarn” i skolan eftersom hon presterade bra – hon var ju den “duktiga flickan”. I gymnasiet gick det inte längre att hålla upp fasaden. “Krasch!” Hanna läser några versrader som hon skapade under den här tiden;

You put a book in my face and lock me in a cage

I’m a drop-out

a known fact

Will never be changed

So stop that

School and I just wan’t be engaged

Vikten av en meningsfull och tillgänglig skolgång blev så tydlig – vad som kan hända om barn och unga inte blir sedda och bekräftade utifrån just sina individuella förutsättningar och behov – alla har rätt till en skola som är meningsfull, begriplig och hanterbar – en lärmiljö där både stimulans och stöd erbjuds. Under föreläsningen lyssnade eleverna med stort intresse och nyfikenhet. Det framgår också i menti-resultatet att Hannas berättelse lämnade avtryck.

Menti – elevernas tankar

I slutet av föreläsningen pratade vi extra mycket om vikten av att få uttrycka sig; att få klä sina tankar och känslor i ord, bilder m.m. precis som Hanna gjort på sin resa mot psykisk hälsa. Vi läste gemensamt en dikt som inleder antologin “Still Standing – en bok om psykisk (o)hälsa hos unga”;

Alla vägar leder framåt,

förr eller senare, en rak väg

eller en krokig väg.

Oavsett bakgrunden som barn,

om man hade en jobbig uppväxt eller lättare uppväxt

så kan det hända samma sak i framtiden

att det kommer gå framåt

och bli bra till slut.

Elev- Söderslättsgymnasiet

Till sist fick eleverna fundera över när de läst eller skrivit en dikt senast och vetskap om att nästa vecka väntar en kreativ poesi-workshop tillsammans med skolbibliotekarien och läraren i svenska. Alla fick också ett eget exemplar av boken med sig hem. Duke W. Shane (se bild ) som är projektledare för “Unga Vuxna Trelleborg” har tagit fram boken tillsammans med en rad olika samarbetspartners och har även skrivit en av texterna i boken “Bättre sent än aldrig”. Verksamhetschefen för Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg Hans Bauer skriver i antologin att mötet med unga i ett tidigt skede kan förebygga psykisk ohälsa; “Genom kontakt med någon som gjort resan själv och som vet hur det känns så kan ungdomarna se att vem som helst kan drabbas och att man trots det kan leva ett välfungerande liv.”

Här finns boken att ladda ner: “Still Standing – En bok om psykisk (o)hälsa hos unga”

Boken “Still Standing – en bok om psykisk (o)hälsa hos unga

(Unga Vuxna Trelleborg är ett projekt som riktar sig till ungdomar och unga vuxna för att motverka dåligt psykiskt mående.)

“Barn förstår och barn vill veta…”

I ABC-huset i Mullsjö kommun har barnen läst, reflekterat och haft känslosamma samtal utifrån boken Två av allt av Rose Lagercrantz och illustratör Rebecka Lagercrantz. Berättelsen har också varit utgångspunkt för att lära sig mer om det globala målet 16 och att få utforska egna tankar och känslor, klä dessa i ord och genom att skapa hållbar poesi göra sina röster hörda. Ta del av inlägget här “Skönlitteratur som källa till kunskap och förståelse”. Lyssna till lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten som berättar hur de arbetat med boken, de globala målen och barnens diktande i undervisningen. I slutet av filmen medverkar också rektor Carina Irvefors genom att läsa barnens dikter.

Ömsesidighet handlar om att båda vill och att det känns bra

Hur börjar en kyss och hur vet man att den andre vill? […] Ingen av oss vet var det börjar och slutar […] vi är nakna nu och fortfarande nära […] det susar i mig, som en bris som blir en storm. […] Jag dinglar fortfarande med benen när jag kommer under dina läppar.

Meningarna är hämtade ur novellerna “Kyssen av Cilla Naumann och “Alla våra kyssar” av Sara Ohlsson som ingår i antologin “Höra pulsen slå.” De skönlitterära texterna i boken passar bra som ingång till arbetet med sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen. Sedan hösten 2022 är läroplanen uppdaterad med just detta innehåll. Tanken är att skolan i högre utsträckning ska ge plats för frågor om samtycke och frivillighet i undervisningen.

Enligt Skolverket visar flera undersökningar att elever vill ha mer och bättre undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Det framgår också i intervju med elever – se filmklippet “Elevröster om undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer”. Det är således viktigt att se undervisningen som en viktig arena för elever att utforska området och få möjlighet till reflektion och samtal kring frågor som exempelvis identitet, relationer, könsmönster, jämställdhet och sexualitet.

Samtala om samtycke och ömsesidighet

Läsårets tema handlar om “Ömsesidighet” med fokus på hälsa, lärande och hållbarhet och öppnar upp för det betydelsefulla ämnesövergripande samarbetet som är centralt i arbetet med sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen. Vad tänker eleverna om samtycke och ömsesidighet? Ge tid för att tänka efter och samtala. Läs sedan gemensamt vad RFSU skriver om det. Samtalet kanske kretsar en del kring att se och respektera sina egna och andras gränser – till exempel de där gångerna då det är svårt att säga NEJ. Hur känns det att uppleva ömsesidighet? Är det att båda vill och att det känns bra? Fånga in elevernas tankar.

Inspirera genom dikter och musik

[…] Min klocka har stannat

under dina ögonlock

fladdrar drömmarna förbi

inuti är du fjäderlätt och vit […] – Ur “Utan dina andetag” av Joakim Berg

Att skapa poesi är ett sätt för elever att uttrycka sina känslor och tankar – att stärka sina röster. Läs dikter och lyssna till musik tillsammans. Vilka dikter/sånger fastnar eleverna för? Bredda perspektiven och visa förslag på hur man kan bygga upp dikter på olika sätt – låt exemplevis eleverna hämta inspiration från texterna ni läst. Det kan vara ett ord eller en stark mening som berör eller sticker ut. Låt därefter eleverna bestämma om de vill skriva dikter i bunden eller fri form.

[…] Kärlek är så förunderligt stark,

kuvas av intet i världen. […] – Ur “I folkviseton” av Nils Ferlin

Ur “Hur kan jag säga…” av Karin Boye:

Hur kan jag säga om din röst är vacker.

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig

och kommer mig att darra som ett löv

och trasar sänder mig och spränger mig. […]

När eleverna får skapa egna dikter framträder ungas perspektiv – och inte vuxnas. Barn och unga kan ha andra tankar och frågor än vuxna. Genom att möjliggöra för ett poesiskapande i undervisningen kan de klä sina tankar och känslor i ord. Släpp således lös poesin i det pedagogiska rummet. Har eleverna svårt att komma igång så kan det där starka ordet eller meningen ur någon av texterna ni läst fungera som en igångsättning. Ett annat förslag är att ge eleverna ett antal inledningsfraser att välja mellan, exempelvis “Om du var här skulle jag”, “Jag önskar att”, “När ingen ser” … Sedan är det “bara” för eleverna att hitta de rätta orden och få fart på det kreativa skapandet.

Skönlitteratur är som sagt en bra ingång till att arbeta med samtycke, sexualitet och relationer i undervisningen. För att komplettera undervisningen och det övergripande arbetet kan du som lärare förslagsvis även bjuda in elevhälsan till samarbete, likaså omgivande samhällsaktörer inom kunskapsområdet (Skolverket, Sexualitet, samtycke och relationer).

Novellantologi

 

Sida 2 av 186

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén